Den här sidan är en annons

Delar av personalen på kontoret i Skövde, från vänster: Kristina Wahrén, Christina Lövbrand, Emilia Svensson, Carl Larsson, Anna-Lena Andersson och Ayse Demirbag. (Foto: Ofelia Wadskog)

”Vi vill vara en viktig aktör i Skövdes utveckling”

Tillväxten i Skövde är stark, många företag växer och expanderar. Här finns jobb och framtidstro.

Vår målsättning är att bli en viktig aktör för företag och privatpersoner i kommunens framtida utveckling, säger Anna-Lena Andersson, som är chef för SEB:s kontor i Skövde. 

– Bankens historia och långa erfarenhet som viktig samhällsbyggare, och med vår vilja och våra resurser att utveckla entreprenörer och näringsliv tillsammans med lokal marknadskännedom och kompetens, tycker jag är viktiga faktorer för oss att bidra med framöver.

– Vi, SEB, har en stark ambition att öka takten mot en hållbar framtid för människor, företag och samhälle. Vi vill vara en levande katalysator i hållbarhetsomställningen, säger Anna-Lena Andersson. Ett grönt alternativ inom bankvärlden, där vi kan hjälpa våra kunder att göra hållbara val.   

– SEB som bank har bland annat möjligheten och ansvaret att påverka vår omvärld. Den gröna omställningen medför ofta kapitalbehov som sätter finansieringen i fokus. Det kan handla om verksamheter som behöver ställas om till håll-bara processer och material, produktinnovationer som måste skalas upp, och nya tillväxtindustrier som behöver finansieras. 

Är det vanligt numera att företagen efterfrågar banktjänster med tydlig koppling till hållbarhet?
– Ja så är det. Jag vill dessutom tillägga att svaret är detsamma när det gäller privatpersoner. Vi kan erbjuda företag och privatpersoner innovativ hållbar finansiering och rådgivning, samt investeringar som möjliggör för våra kunder att välja produkter och tjänster, som stöder omställningen till ett hållbart, miljömässigt och socialt samhälle. 

Exempel på detta är nyinvesteringar som medför energibesparande åtgärder i någon form. Ett annat område som jag vill lyfta fram är jämställda pensioner.

– En rättvis och trygg framtida pension ska inte vara avhängig av om man är man eller kvinna, eller vem i familjen som eventuellt har arbetat deltid. För oss är det viktigt att den framtida pensionen är rättvis.

SEB:s mål är att forma framtiden med ansvarstagande råd och kapital, därför värnar vi om hållbara långsiktiga kundrelationer. Vi kan och vill finnas med i alla företagets och livets faser samt förenkla vardagen för såväl företag som privatkunder. 

Vi har ett komplett digitalt erbjudande, men vi tror på det personliga kundmötet när det gör skillnad. Då finns vi här på kontoret för att ge rådgivning, både för dig som företagare eller privatperson.

– Personalen på SEB ser med spänning fram emot att få träffa nya företagare, bostadsköpare och invånare i Skövde med omnejd i vår ambition att växa med såväl företag som privatpersoner. Välkomna till oss, säger Anna-Lena Andersson.