Skövde är en kommun fylld av kreativa människor och fantastiska platser. Många vill flytta hit – därför byggs det för fullt, både bostäder och verksamhetsområden. (Foto: Jesper Anhede)

Vår vision

Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa

När politiken, näringslivet, medborgare och tjänstemän samverkar, så blir vi tillsammans en nyckel för att möjliggöra byggandet av bostäder, verksamheter och lokaler och tillsammans ska vi även se till att det vi bygger blir så bra som möjligt. Utmaningen är inte bara att bygga, utan också att utforma våra framtida livsmiljöer som vi inte bara ska bo i, utan också leva, trivas och må bra.

Vi är stolta över det Skövde är i dag och vi tror på en fortsatt utveckling av Skövde i framtiden.

Vår bygd är full av kreativa människor och fantastiska platser som fyller våra hjärtan, och det är just där som Skövde tar sin kraft i att utvecklas och ta sig an de utmaningar som vi står inför.

Skövde har en Ny vision som ska leda oss in i framtiden! Vision Skövde 2040 pekar ut riktningen för hela kommunens utveckling de kommande 20 åren.

Visionen ska genomsyra allt vi gör under många år framöver, och är därför ett mycket viktigt styrdokument. När visionen nu finns på plats är det dags att ta fram mål som ligger i linje med visionen. Det vill säga, vilka satsningar och prioriteringar är nödvändiga att göra under kommande år om vi ska komma närmare visionen? Vissa mål är långsiktiga och påverkar hela kommunen. Andra mål är mer kortsiktiga och berör en mindre del av kommunen. Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget där man även fördelar resurser kopplat till målen. Vision, mål och budget bildar tillsammans en helhetsbild – från vision till konkret handling.

Förhoppningen är också att andra aktörer och individer som verkar i Skövde kommun ska ta till sig och inspireras av Vision Skövde 2040. Vi kan alla bidra till att förverkliga drömmar och få Skövde att växa!

Med denna tidning får man en tydligare bild om vart Skövde är på väg och vad som är på gång framåt.

Vi hoppas att du vill vara med och skapa framtidens Skövde tillsammans med oss.

Trevlig läsning!

Kommundirektör Björn Söderlundh och vd Skövde Stadshus AB. (Foto: Mattias Nilsson)

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M). (Foto: Mattias Nilsson)