Den nya stadsdelen Skövde Science City har ett centralt läge där det kommer att byggas 4 000 bostäder fram till 2040. Men även en hel del lokaler för företag. Det blir även caféer, restauranger, samhällsservice och handel.

Framtidens stadsdel

”Skövde Science City kommer att förändra hela stadsbilden”

Stadsdelen Mariesjö håller på att omvandlas till Skövde Science City. Här ska det bli bostäder, företagslokaler, mötesplatser och service – en unik och dynamisk stadsdel som förändrar hela stadsbilden, med tydlig inriktning på hållbarhet och innovationstänkande.

Text: Anders Post
Visionsbilder: Visulent AB
Foto: Ofelia Wadskog

Den nya stadsdelen, som ligger centralt med bara 500 meter till Resecentrum, är det största stadsbyggnadsprojektet i kommunens historia, och kan betecknas som ”framtidens Skövde”.  Den nya stadsdelen följer Vision Skövde 2040, där stort fokus läggs på att kommunen ska växa på ett tydligt hållbart sätt. 

Angränsande stadsdelar är Östermalm, Trängen och Hasslum. Tanken är att Skövde Science City ska bli en bas för innovationsindustrin i Skövde, och bland annat attrahera arbetskraft med kopplingar till närbelägna Högskolan och Science Park. På sikt kommer området att omvandlas till en stadsdel med blandad karaktär där bostäder, kontor, service och handel ska finnas. Men vägen dit är lång. Förutom villabebyggelse finns ett verksamhetsområde med olika typer av företag. Planen är att ge plats för byggnation av upp till 200 lägenheter per år, mellan 1 000 och 1 500 lägenheter fram till 2030, totalt 4 000 lägenheter till 2040.

– Man kan säga att det är en följd av hur Science Park och Högskolan har expanderat och utvecklats, säger projektledaren Peter Sundell. Därifrån kommer mycket idéer som omsätts i nya innovativa företag som behöver lokaler att kunna växa i. Vi kan ta exemplet spelutveckling som blivit framgångsrikt. Om vi vill ha dessa företag kvar i kommunen måste det finnas plats för expansion. Ett annat exempel är fordonsindustrins utveckling med underleverantörer.

Den nya stadsdelen Skövde Science City har ett centralt läge där det kommer att byggas 4 000 bostäder fram till 2040. Men även en hel del lokaler för företag. Det blir även caféer, restauranger, samhällsservice och handel.

Men inte bara företagslokaler. Det ska byggas mycket bostäder?
– Ja det kommer att behövas bostäder för anställda i närheten av företagen, och även studentbostäder. Men inte bara för dessa grupper. Många vill flytta till det expansiva Skövde och därför krävs fler bostäder generellt. Men en levande stadsdel behöver även olika typer av mötesplatser så att ett trivsamt och dynamiskt samhälle kan skapas.

Hur ser det ut i dagsläget?
– Det tidigare verksamhetsområdet håller nu på att förvandlas till en modern kvartersstad, säger Peter Sundell. Kommunen har en dialog med kvarvarande företag för att hitta lämpliga lokaler som passar dem. I området som heter Östra Tegelbruket finns nu en detaljplan som varit ute på samråd och ska omfatta 350 lägenheter, och mötesplatser i form av restauranger, aktiviteter, vård och service.

När kan den delen påbörjas?
– Under nästa år om allt går bra. Inne i området bygger dessutom Skövdebostäder Bostället som är klart redan hösten 2023. Där blir det 71 lägenheter.

Peter Sundell poängterar att man strävar efter att Skövde Science City ska bli en grön stadsdel i alla bemärkelser, med tydligt fokus på hållbarhet och energihushållning.

– För egen del kan jag säga att det är fantastiskt roligt och spännande att få var med och genomföra ett så intressant projekt där stor vikt måste läggas på flexibilitet och lyhördhet. Vi tillämpar ett agilt arbetssätt, vilket betyder att vi arbetar i kortare cykler där vi kan anpassa oss till förändringar som uppstår.

Peter Sundell är projektledare för Skövde Science City: ”Fantastiskt spännande att få medverka till denna nya stadsdel.”

Fakta

  • Den nya stadsdelen får en egen identitet med friare arkitektur och höga hus. Här planeras för 4000 moderna, citynära bostäder, och 100 000 m2 kontors- och högskoleyta till år 2040. Det blir även nya skolor och förskolor med närhet till affärer, aktiviteter, vård och service. Allt inramat av en genomtänkt utemiljö med grönområden, gångstråk och mötesplatser.

Starka skäl för att utveckla den nya stadsdelen:

  • Centralt läge. 
  • Science Park Skövde – ger goda förutsättningar för företagsparken och hög­skolan att växa. 
  • Bygga ihop staden – koppla samman bostads-/verk­samhetsområden i öst med centrala Skövde i väst. 
  • Centrala bostäder – stor efterfrågan på centrala bostäder och områdets potential att omvandlas till blandstad med bostäder, arbetsplatser och service.