Sari Strömblad är Skövdes miljöstrateg. Här berättar hon om ett EU-projekt som kommunen deltar i. Det handlar om omställning till ett fossilfritt samhälle.

Klimatsmart

Skövde är föregångare i klimatsmart EU-projekt

European City Facility  (EUCF) är ett initiativ som EU har tagit fram för att hjälpa Europeiska städer att bli mer framgångsrika i sitt energi- och klimatarbete. Men det handlar inte om en påse pengar som man kan stoppa in direkt i sitt miljöarbete.

Text: Anders Post
Foto: Ofelia Wadskog

Nej så enkelt är det inte, säger Skövdes miljöstrateg Sari Strömblad och förklarar: EUCF:s -projektstöd är något som kommuner och städer i Europa kan söka. Det handlar om att respektive kommun ger förslag på områden där de kan snabba på omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Skövde tillhör dem som skickat in en ansökan och blivit godkända av EUCF. 

– Vi har fokuserat på fyra områden där vi menar att vi kan skapa ett trovärdigt investeringsprojekt som gör skillnad, berättar Sari Strömblad.

– Men att få projektet godkänt är bara början. För det kostar att arbeta vidare och fördjupa alla delar och få fram så bra underlag som möjligt, och det är till detta vi fått pengar från EU. Sedan får vi själva stå för att mobilisera kapital som behövs för själva genomförandet.

Sari Strömblad menar att Skövdes investeringsplan för omställning till ett fossilfritt samhälle ska bli så bra att den bara ”måste” genomföras.

– Vi försöker belysa vårt projekt från alla håll och kanter, så att det blir så attraktivt att det finns möjligheter till finansiering, bland annat genom olika EU-medel som inte är kopplade till EUCF.

Projektet ska genomföras under en period som sträcker sig fram till 2030, och vara en del av Skövdes energi- och klimatplan.

Hade ni genomfört investeringsprojektet om ni inte fått er ansökan godkänd av EU?
– Det hade vi säkert gjort, men EU-initiativet har skyndat på processen, säger Sari Strömblad.

Och så till de fyra punkterna som ingår i Skövdes projektförslag:

Energieffektivisering är en viktig punkt där kommunen genom egna fastigheter kan göra stora insatser, vilket även innefattar kommunala bostäder, där Skövdebostäder är involverade.

Nästa punkt är gatubelysningen där man räknar på vad det skulle kosta att gå över till LED-lampor, och därmed spara mycket energi.

Elbilarna blir allt fler och då behövs många laddmöjligheter. Här kan antalet laddstolpar utökas på kommunal mark. Batterilager är även något man tänker satsa på i sammanhanget. Om många elbilar laddas samtidigt så kommer nätet inte att klara belastningen. Men genom batterilagring så finns reservkraft som buffert vid högt tryck.

Solceller på platta tak är en annan del som man jobbar med.

– Vi har ju stora verksamhetsområden i Skövde, säger Sari Strömblad. Här finns takytor som skulle kunna användas till energi genom solceller. 

Hur är läget nu generellt för projektet?
– Vi har bildat ett antal grupper som jobbar med de olika delarna, såväl ur tekniska som juridiska och finansiella aspekter. EUCF:s vision är att andra kommuner och städer ska kunna lära av de som redan är  i gång.

Skövde blir en förebild i sammanhanget?
– Ja vi är ganska unika när det gäller det här. Bara några få fler kommuner i Sverige har satsat än så länge. Men jag kan redan nu se en sidoeffekt som är positiv, nämligen att projektet stärker samverkan mellan kommunens olika delar. Och vi vill ju att även näringslivet följer det här arbetet och blir attraherade av det. Ju fler som är med, desto bättre, säger Sari Strömblad.

Fakta EUCF

Städer och kommuner är nyckelaktörer i Europas energiomställning. De har en oerhörd potential att göra omfattande investeringsprogram i förnybar energi och energieffektivisering. De spelar också en nyckelroll genom att de kan samla många mindre projekt och åtgärder till större investeringsportföljer, och mobilisera kapital som behövs för omställningen.