Skaraborgs sjukhus har renoverats under ett antal år och kommer att stå klart i augusti nästa år.

Vård & Omsorg

Skaraborgs sjukhus får toppmoderna lokaler

Sedan ett par år växer Skaraborgs sjukhus i Södra Ryd med nya enheter. Bland annat samlas den psykiatriska vården på ett ställe. Hela nybyggnadsytan är på 67 000 kvadratmeter där 27 000 kvadratmeter är inflyttad.

Text: Anders Post
Visionsbild: Semrén & Månsson

Den psykiatriska vården har varit utspridd, men har nu kunnat samlas på ett och samma ställe, berättar Joakim Staaf på Västfastigheter som leder hela nybyggnadsprocessen. 

Nu återstår 40 000 kvadratmeter att färdigställa.

Joakim Staaf räknar upp olika enheter som efter hand blir klara:

– Ny operationsavdelning, ny avdelning för intensivvård, akutmottagning, ambulanshall, sterilcentral. Allt i hypermoderna lokaler med senaste utrustning.

Det var 2017 som Västfastigheter startade utbyggnadsprojektet, och i augusti nästa år ska allt stå klart. 

Hela tillbyggnaden görs med fokus på miljö- och energibesparing. Exempel på detta är en utökad solcellsanläggning och förberedelse för toalettspolning med regnvatten.

– Att spola toaletter med dricksvatten är inte hållbart i längden, säger Joakim Staaf. En annan innovation är en akvifäranläggning där energilagring av värme och kyla ska minska behovet av köpt energi.