Skövde har stark tillväxt och här finns mycket kompetens, inte minst genom att kommunen historiskt haft en stark position inom fordonsindustrin. Många företag expanderar och flyttar från de centrala delarna till olika verksamhetsområden där hållbarhet är ledordet.

Grön omställning

Satsningar på grön omställning kan ge tusentals nya jobb

I över hundra år har Skövde haft en stark position inom fordonsindustrin och satsar nu för att utveckla och stärka den positionen. Att Volvos batterifabrik hamnade i Mariestad är något som hela regionen kan dra nytta av, menar Skövdes näringslivschef Ramona Nilsson.

Text: Anders Post
Foto: Tobias Andersson och Ofelia Wadskog

Såväl batterifabriken i Göteborg som i Mariestad behöver underleverantörer som finns nära och kan leverera hållbara produkter. Här kan Skövde ligga i framkant och erbjuda förutsättningar för den typen av industri, säger Ramona Nilsson. I den omställning vi är i kommer nya industrier som behöver både mark, grön energi och kompetens, här har Skövde goda möjligheter att ta plats. 

– I regionen finns oerhört mycket kompetens, säger Ramona Nilsson och vi är bra på att arbeta tillsammans: kommun, akademi och näringsliv. Här finns en helhet och kunskap, inte bara inom industrin. Vårt näringsliv är brett och vi har flera växande branscher, inte minst spelutveckling och IT, där större och mindre bolag lever i symbios. 

Det kommande verksamhetsområdet Locketorp är ett exempel på hur Skövde om några år kan erbjuda möjlighet för större industrietableringar där hållbarhet och grön energi ligger i framkant. Dessutom kommer Locketorp, som tidigare var flygplats, att generera tusentals nya arbetstillfällen.

– Just nu går detaljplanen för Locketorp och närliggande områden in i slutskedet, säger Ramona Nilsson.

Ytan som planläggs är cirka 308 hektar, varav 189 hektar är verksamhetsmark som får bebyggas till 50 procent.

För att klara av att tillgodose områdets infrastruktur tittar man bland annat på möjligheten att bygga gång- och cykelväg till platsen, och dessutom utreds vilka ledningar som behövs, deras kapacitet, samt hur de ska dras till området.

Ramona Nilsson är Skövdes näringslivschef.

När i tiden kan det bli aktuellt att Locketorp är färdigt för de första etableringarna?
– Vi har ju dialoger med intressenter redan nu, så vi hoppas att vi har de första etableringarna i gång redan inom de närmaste två åren. Men detaljplanen behöver vara beslutad och klar först, säger Ramona Nilsson.

Ett annat projekt som är i startskedet är Science City-Mariesjö som ska bli ett innovativt område med tekniska och gröna lösningar.

– Det här blir en helt ny stadsdel med kunskapsintensiva verksamheter inom ramen för Sciencepark Skövde och Högskolan varvad med flera hundra nya bostäder. Företagen i scienceparken växer och behöver mer ytor och nya företag vill etablera sig. Utvecklingen pågår och kommer att sträcka sig flera år framåt i tiden, säger Ramona Nilsson.