Mario Figueredo, projektledare på Skövde kommun har varit med från början i Hälsans park.

Bygga & Bo

Samlade vårdenheter och fler bostäder när Hälsans Park byggs ut

Hälsans Park med bostäder, och Hälsans Hus med bland annat vårdcentral i Södra Ryd byggs nu för fullt. Hela området är på 37 000 kvadratmeter och ligger i nära anslutning till Södra Ryds centrum.

Text: Anders Post
Foto: Ofelia Wadskog

Innan projektet startade bestod området huvudsakligen av parkmark med gräsytor och asfalterade gång- och cykelvägar, berättar kommunens projektledare Mario Figueredo. Vi möjliggjorde för exploatering av Hälsans Park under 2021 där byggnation av olika vårdenheter och bostäder nu är i full gång. I arbetet med Hälsans Park kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas längs Västra Skogsrovägen. Befintlig gång- och cykelväg från centrum till planområdet kommer att förlängas fram till Västra Skogsrovägen.

Anna Hedblom, som är byggprojektledare på Skövdebostäder berättar mer om bostadsbyggandet.

– Timmergränd kommer att bestå av två tio-vånings punkthus i anslutning till Hälsans Park. Storleken på de 88 lägenheterna varierar från ettor till treor, och ska stå klara vid årsskiftet 2023/2024. 

Ni har ytterligare lägenheter i Södra Ryd?
– Ja, det stämmer, Skövdebostäder har en lång historia och ett stort engagemang i Södra Ryd och vi ser att de nya bostäderna blir ett mycket bra komplement till de drygt 600 lägenheter vi redan har i området.

Hälsans Hus byggs av Serneke Group AB för Västra Götalandsregionen. Här samlas ett antal vårdenheter på ett ställe, till exempel vårdcentral, tandläkare och familjecentral.

– Det är ett en-plans atriumhus som vi började bygga för ungefär ett år sedan, och det ska vara färdigt i januari nästa år, säger Patrik Sjögren som är arbetsledare på Serneke.