Nytt krematorium med ”himmelsljus” byggs i Södra Ryd

Naturen blir altartavla i Skövdes nya krematorium. ”Ett rum där himmelsljuset silas ner genom taket”. Så beskrivs ceremonilokalen i Skövdes nya krematorium, som ska byggas i Ryd.

Det nya krematoriet, som är ritat av arkitektbyrån White arkitekter, ska även rymma ceremonilokal och kontor.

– Det finns flera krematorier regionalt som kyrkan vill ersätta med en ny modern byggnad, som även kan nyttjas av flera kommuner, säger Claes Clausen som är Skövdes stadsarkitekt.

I det nya krematoriet kommer även eldrivna ugnar att installeras. I de befintliga används biodiesel som kommer från slakteriavfall.

– Men det kändes inte riktigt etiskt, och vi funderade på något annat till det nya krematoriet, säger Eva Lena Öman, som är stadsträdgårdsmästare och involverad i planeringen av det nya krematoriet. Vi ställde frågan om man inte kunde ha eldrivna ugnar i stället. Men några sådana fanns inte i Sverige. Projektgruppen från Svenska kyrkan blev i alla fall intresserad och åkte till Nederländerna och Tyskland för att titta på elektriskt drivna ugnar. Och nu kommer sådana alltså att installeras i det nya krematoriet, som ska anläggas i ett lugnt och vackert område med gran och tallskog mellan Timmervägen och Karstorpsvägen i Södra Ryd. I den ljusa ceremoniella lokalen som får ett glastak kan anhöriga mötas och ha en minnesstund.

– Det blir det vackraste och mest miljövänliga krematoriet i Sverige, säger Claus Clausen.

När det kan stå färdigt är ännu inte klart eftersom det finns en del fornlämningar på platsen som ska hanteras.