Nu byggs gamla lekplatser om och nya uppstår med syfte att locka hela familjen.

Nya kreativa lekplatser för hela familjen där berättelserna får ta plats

Skövde satsar stort på kreativa lekplatser i olika delar av kommunen. Det är så kallade destinationslekplatser dit alla ska känna sig välkomna.

Text: Anders Post
Foto: Ofelia Wadskog

Själva stadsrummet är kanske inte den plats som tilltalar barn allra mest. Men det försöker vi ändra på, säger Skövdes stadsträdgårdsmästare Eva-Lena Öman. Ett äldre exempel är Helénsparken mitt i stan. Här finns till exempel trampoliner och klätterlek. Men det är inte bara en lekplats, det finns även en berättelse om den sista stadsbondgården som låg här med höns och getter – en lekfull miljö där även de vuxna kan trivas och ta med en picknick-korg.

Den klassiska lekplatsen brukar innehålla sandlåda, rutschkana, klätterställning och kanske en grävmaskin. Men det där har ni börjat att ändra på i Skövde?
– Ja, så såg det ut tidigare i kommunen. Men nu satsar vi på att miljön ska tilltala både kropp och fantasi, och dessutom att miljöerna är tilltalande även för vuxna så man gärna stannar på platsen lite länge, säger Eva-Lena Öman. Allteftersom vi renoverar de gamla lekplatserna så bygger vi upp nya som är både roliga och säkra, och där det ofta finns ett tema.

Eva-Lena Öman berättar om Boulognerskogens nya lekplats Kurorten som öppnade i somras.

– Här finns klätterställning med rutschbanor inspirerade av kurortens  byggnader med gammaldags snickarglädje, som påminner om byggnationen i den gamla kurorten. Här finns även en lekstuga inspirerad av den gamla järnvägskiosken som fanns i Skövde kring sekelskiftet, och ett återanvänt leklok från 50-talet. Allt inramat i en fantastiskt vacker miljö. 

Ett annat exempel på en kreativ lekplats är Flower Power lekplatsen vid Gamla Kungsvägen som har blom- och fredstema. Här finns lekutrustning för mindre barn och gott om sittplatser för fikastunder och vila. I Kyrkparken är temat växtkraft och här är leken inbäddad i grönska och blomsterprakt.

Eva-Lena Öman är stadsträdgårdsmästare och leder arbetet med de nya lekplatserna.

– Vi försöker nu byta ut allt olämpligt material på de äldre lekplatserna, till exempel sådant som är tryckimpregnerat, och tillföra hållbara material.

Hur arbetar ni fram olika idéer?
– Vi försöker få många delaktiga på de aktuella platserna, inte minst barnen. Bra exempel på detta var när vi gjorde om lekplatsen i Södra Ryd vid torget. Där fick barnen vara med och tycka – och förslagen blev verklighet.

I Södra Ryd har man även byggt odlingslådor för vuxna och intill finns Småbruket för barn med lekstuga inspirerad av en gammal kolonistuga, som byggts av ungdomar från Kavelbrogymnasiet. I småbruket finns bland annat marknadsstånd, hängmattor och utekök.

– Det här området ska vi fortsätta att utveckla. Då handlar det om konceptet Lekiotoper där lek och landskap är sammanflätade. I Södra Ryd finns många olika nationaliteter. Tanken är att vi ska bjuda in barn och föräldrar att förverkliga sina sagor från hemländerna i lekmiljöer runt naturen i området, berättar Eva-Lena Öman.