Christian Johansson är marknads­utvecklare i Skövde kommun.

Norra Ryd expanderar och öppnar för nya arbetstillfällen

Skövdes stora verksamhetsområde i Norra Ryd byggs i tre etapper. Den första etappen på 180 000 kvadratmeter stod klar 2018 och blev snabbt populärt bland företag som sökte efter en ny lokalisering, såväl lokala som internationella företag. Lager, logistik, bilhandel, gym och padelhall var några verksamheter som såg värdet i att etablera sig här.

Text: Anders Post
Foto: Ofelia Wadskog

Detaljplaner är klara för både etapp två och tre. I etapp två är markberedningen i gång och pågår under hösten och våren. Det betyder att man ställer i ordning gator, belysning, vatten, avlopp samt drar fram el och fiber. Försäljningsstart för tomterna beräknas till nästa sommar. Sedan är det upp till företagen själva att bygga.

Har ni någon speciell inriktning på verksamheter som etablerar sig här?
– Det blir ett brett utbud av verksamheter med både handel och mindre industrier, säger Christian Johansson, marknadsutvecklare på Skövde kommun. 

Tomterna som säljs är från 3 000 kvadratmeter och uppåt.

– Det handlar inte om att några gigantiska industrikomplex ska hamna här.

Enligt Christian Johansson finns ett stort behov av verksamhetsområden i Skövde, eftersom möjligheterna geografiskt att bygga ut är begränsade för expanderande företag. Gränserna sätts västerut av Billingen och söderut är det försvaret som upptar mark. Enda möjligheten är att växa norrut med industrimark, och österut med bostäder. 

Fler nya arbetstillfällen är en naturlig följd när lokala företag kan växa och nya företag etablerar sig i kommunen. 

– Vi har ett antal företag som flyttat till Norra Ryd av just den anledningen, säger Christian Johansson.

När kommer etapp tre i gång?
– Den etappen kommer att växa på västra sidan av väg 26 och ligger några år fram i tiden, säger Christian Johansson.