Den här sidan är en annons

Kvarteret Diana är ett av Skeppsvikens bostadsrättprojekt som är under planering.

Närodlat sedan 1992

Skeppsviken firar 30 år och har med lokala resurser och kompetenser utgjort ett lite mer personligt och engagerat alternativ till de nationella aktörerna sedan starten 1992. Under åren har företaget vuxit framgångsrikt i hela Västragötalandsregionen.

Närodlat, ja det begreppet tycker jag stämmer bra eftersom vi varit Västsverige och framför allt Skövde trogna och nära sedan starten, säger Martin Larsson som är koncernchef. Därefter har bolagsgruppen utvecklats med den långsiktiga målsättningen att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling i regionen.

Även i Göteborg med kranskommuner utvecklar Skeppsviken framgångsrika byggprojekt, men det är i Skövde man har sin största organisation som arbetar med en rad samhällsbyggnadsprojekt, allt ifrån skolor, daghem och äldreboenden till egenutvecklade flerbostadsprojekt och hela bostadskvarter.

Martin Larsson pekar på fyra framgångsfaktorer: kundfokus, nytänkande, engagemang och personlighet.

– Nytänkande handlar om att inte fastna i gamla hjulspår utan hitta nya lösningar och trender som både är bra för oss och våra kunder. Ett exempel är passivhusteknik som vi arbetade med redan 2008, vilket var nytt då och få som vågade, men vi gjorde det.

Ekedal, även kallat Brf Boulognersjön, kommer att innehålla 59 lägenheter.

Du nämner även engagemang och personlighet som kärnvärden.
– Ja utan engagemang och laganda går det inte att bedriva byggverksamhet. Här måste man vara på tå hela tiden och inte tappa drivet. När det gäller personlighet så tycker jag att det visas tydligt genom att våra kunder, de flesta med starka varumärken, kommer tillbaka och anlitar oss år efter år. Några exempel på kunder som följt oss genom åren är Volvo, Skövdebostäder och Skövde kommun – alla viktiga ur ett samhällsbärande perspektiv. 

Vilken typ av byggnation är aktuell just nu? 
– Aktuella bostadsrättsprojekt är Ekedal, även kallat Brf Boulognersjön, med 59 lägenheter, och kvarteret Diana, där vi är i planeringsstadiet. Dessa utgör ett fint komplement till vår tidigare nyproduktionssuccé Kvarteret Motorn med 150 bostäder i blandad upplåtelseform som vi byggde tillsammans med HSB.

Förutom Skövde hittar Skeppsviken nya marknader, där Floda i Lerums kommun är ett exempel. 

– Här bygger vi 55 bostadsrätter centralt. Floda har blivit lite av en ny hemmamarknad för oss, säger Martin Larsson. Kanske kan vi använda begreppet Närodlat även här så småningom.

Martin Larsson är koncernchef: ”Vår målsättning är att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling i regionen”.

”I Skövde är vi starka av tradition”

Skeppsviken syns lite varstans i Skövde. Och alltsedan starten 1992 har man expanderat och har för närvarande en rekordstor orderstock som överstiger en miljard kronor.

– I Skövde är vi väldigt starka av tradition, och även i Skaraborg, säger Peter Lennartsson som är vd för Skeppsviken Bygg i Skövde AB. Vi har byggt upp en organisation med låg personalomsättning där flera av våra anställda har varit med sedan starten 1992. Det säger kanske en del om vårt vinnande lagarbete.

Peter Lennartsson nämner gärna företagets stora och väl fungerande byggserviceverksamhet.

– Till skillnad mot vissa av våra konkurrenter har vi valt att utveckla vår byggservice. Att satsa på den delen i verksamheten har visat sig vara framgångsrikt, främst via ramavtal med Skövdebostäder, Skövde kommun och Västra Götalandsregionen.

Nuvarande och större projekt är till exempel arbeten för Volvo, gångtunnel och kontorsbyggnad åt Cejn AB, ny hyresdepå (Cramo) till Borgunda och industrianläggning (Jernbro) för Rapp Fastigheter,   samt bostäder på kvarteret Jordfräsen åt Skövdebostäder.

Peter Lennartsson nämner även några intressanta kommande projekt.

– Med KAB Fastigheter planerar vi byggnation av parkeringshus och 200 lägenheter i kvarteret Glimmen i Skövde. Dessutom startar vi upp etapp 1 av Metsä Groups miljardsatsning på nytt pappersbruk i Mariestad.

Hur påverkas planerade byggprojekt av det rådande konjunkturläget?
– Vi står inför en inbromsning av marknadsläget, vilket kan medföra förskjutningar av byggstarter i vissa av våra byggprojekt. Men å andra sidan är behovet stort av nya bostäder och samhällsbyggnader. Så jag ser positivt på framtiden trots en temporär inbromsning, säger Peter Lennartsson.

Peter Lennartsson är vd för Skepps­viken Bygg i Skövde AB. (Foto: Ofelia Wadskog)