Var och när

Här utvecklas Skövde

Skövde växer rejält de närmaste åren, men det handlar inte bara om bostäder. Företagen expanderar och behöver ny mark och nya lokaler. Skövde Science City i stadsdelen Mariesjö är ett exempel där det planeras både bostäder och lokaler – över 4 000 nya bostäder fram till 2040. Även i Rydskogen i Södra Ryd ska bostäder i varierade upplåtelseformer byggas, dessutom utvecklas Trädgårdsstaden i etapper.  Nya verksamhetsområden blir det på den gamla flygplatsen Locketorp. Dessutom byggs Norra Ryds verksamhetsområde ut.

Här kan du se exempel på var och när Skövde växer in i framtiden.

Text: Anders Post
Karta: Björn Lundkvist

BOSTÄDER

PÅGÅENDE
1. Hälsans park, flerbostadshus/handel, 88 be, 2024

2. Trädgårdsstaden etapp 2, flerbostadshus och småhus, 526 be, 2016-2025

3. Trädgårdsstaden etapp 3, flerbostadshus och småhus, 437 be, 2021-2027

4. Trädgårdsstaden etapp 4, flerbostadshus och småhus, 123 be, 2024-2029

5. Storegården, flerbostadhus, 100 be, 2029-2030

6. Mossagården, flerbostadshus, 293 be, 2024-2026

7. Skövde Science City, Bostället, flerbostadshus, 155 be, 2023-2027

8. Ekedal Norra, flerbostadshus, 182 be, 2024-2026

9. Humlevägen, småhus, 43 be, 2025-2027

10. Diana, flerbostadshus/handel, 120 be, 2028-2029

11. Snäckan, flerbostadshus, 16 be, 2029

PLANERADE
12. Rydskogen etapp 1, flerbostadshus och småhus,  450 be, 2027-2037

13. Hasslum etapp 4, småhus, 65 be, 2027-2029

14. Kapellvägen, småhus, 12 be, 2024-2025

15. Glimmern, flerbostadshus, 200 be, 2028-2030

16. Vasaporten, flerbostadshus, 134 be, 2030-2031

17. Vadden, flerbostadshus, 46 be, 2025

18. Skövde Science City, Tegelbruket, flerbostadshus/handel, 478 be, 2026-2027

19. Skövde Science City, Eldaren, flerbostadshus/kontor, 350 be, 2028-2029

20. Skövde Science City, Bromsaren, flerbostadshus, 400 be, 2030-2032

21. Skövde Science City, flerbostadshus/kontor/handel, 2 500 be, 2032-

KOMMANDE
22. Trädgårdsstaden etapp 5, flerbostadshus och småhus, 350 be, 2031-2035

23. Klasborg (Drivingrange), flerbostadshus och småhus, 250 be, 2033-2039

24. Arenaområdet, Motorn, flerbostadshus, 120 be, 2028-2029

25. Norr Lerdalavägen, flerbostadshus och småhus, 265 be, 2028-2034

26. Hasselbacken, etapp 1(4), småhus, 55 be, 2033-2037

27. Södra IP

(be=bostadsenheter)

VERKSAMHETER

PÅGÅENDE
28. Norra Ryd etapp 1-3, lager/tillverkning/B2B, 350000 kvm, 2020-2032

29. Stallsiken Södra, handel, 90000 kvm, 2024-2029

30. Timboholm Risatorp, industri, 96000 kvm, 2024-2027

31. Aspelund etapp 3, industri, 59000 kvm, 2022-2028

PLANERADE
32. Locketorp etapp 1, industri, 2 500000 kvm, 2024-

33. Risatorp Södra, industri, 170000 kvm, 2024-2025

34. Skogsrovägen Södra (bytt namn från Norr Karstorpsrondellen), handel, 82000 kvm, 2026-2027

KOMMANDE
35. Motorblocket, industri, 123000 kvm, 2028-2032

36. Aspelund etapp 4, industri, 23500 kvm, 2030

37. Skultorps trafikplats, lager/tillverkning/B2B, 81000 kvm, 2028-2032