Den här sidan är en annons

– Utöver de tekniksteg vi nu tar för en hållbar tillverkning, förbereder vi oss också för framtidens produkter, processer och miljöutmaningar, säger Rickard Lundberg, platschef på Volvo i Skövde. (Foto: Anton Ståhlberg, Volvo)

Hållbarhet, flexibilitet och kompetens tar Volvo in i framtiden

Hållbarhet, kompetens och flexibilitet. Det är nyckelorden i den omställning som hela samhället och näringslivet just nu genomgår. Så även för Volvo i Skövde.

Volvokoncernen har satsat runt tre miljarder kronor under senare år på att göra Skövdefabriken till en modern högkvalitativ fabrik i tiden.

Det var mycket länge sedan Volvo i Skövde bara var ett gjuteri. Volvos historia i Skövde går över 150 år tillbaka i tiden då Sköfvde Gjuteri & Mekaniska Verkstad grundades. På den tiden tillverkades huvudsakligen ramsågar, järnspisar och turbiner. Gjuteriet är fortfarande navet, men gårdagens gjuteriarbetare skulle inte känna igen sig i dag.

Diesel som bränsle är på väg att fasas ut men den traditionella förbränningsmotorn kommer att leva kvar med andra, miljövänliga bränslen, för vissa fordonstyper och i lägre volymer. Men Skövdes kärnkompetenser kommer att behövas också i framtiden.

– Gjuta, bearbeta, montera. Det är det vi har gjort i Skövde i flera generationer och ska fortsätta med i många generationer till. Men på ett helt nytt sätt och med nya produkter, säger platschefen Rickard Lundberg.

På Volvo i Skövde jobbar runt 3 700 personer och Volvokoncernen satsar stort i Skövdefabriken där det i dag finns två gjuterier, en monterings-fabrik och tre bearbetningsfabriker. Syftet med miljardinvesteringarna är att öka flexibilitet vad gäller både material och produkter. Investeringen är också en viktig miljösatsning och innebär bland annat en mer hållbar tillverkningsteknik med minskad förbrukning av ändliga material.

Hela transportbranschen befinner sig i en förändringsfas och Volvos fabrik i Skövde är central i den utvecklingen. Skövdefabriken förser hela Volvokoncernen med gjutna och monterade produkter och det är viktigt för Volvo att ligga i framkant även på detta område.

Investeringen innebär bland annat att en äldre produktionslinje i gjuteriet byts ut och ett nytt gjuteri är under inkörning.

– Utöver de tekniksteg som vi nu tar för en hållbar tillverkning förbereder vi oss för framtidens produkter, processer och miljö-utmaningar, säger Rickard Lundberg. Flexibiliteten och kompetensutveckling är avgörande för att säkra vår framtid i Skövde, också för framtida generationer.

– Ganska nyligen startade vi, som den första globala lastbilstillverkaren, serieproduktion av tunga elektriska lastbilar och vårt mål är att minst 35 procent av de lastbilar som säljs globalt 2030 ska vara elektriska. Det kommer naturligtvis att ändra förutsättningarna också för oss i Skövde.

Produktionsvolymen ska spridas ut över fler produkter, bland annat komponenter till eldrivna lastbilar och andra fordon. Processer och produktionslinjer för batterimontering utvecklas just nu och sedan en tid tillbaka, liksom montering av batterier till prototyper och förseriebilar. 

– Vi är koncernens pilotfabrik inom detta område och kommer även att få en roll när vi växlar upp serieproduktionen av batteripack, säger Rickard Lundberg.

– Etableringen av batterifabriken i Mariestad som kommer att tillverka batterier specifikt för bland annat elektriska lastbilar och bussar, ligger geografiskt nära Skövde och vi kommer så klart att kunna dra nytta av industri- och logistikinfrastruktur och den spjutspetskompetens som finns inom vår både storskaliga och avancerade industriproduktion.

Dessutom ligger Volvokoncernens forsknings- och utvecklingscenter i Göteborg bara två timmar bort.

– Hela produktionsprocessen ska digitaliseras och framtidsplanerna är att helt slippa fossila bränslen för att smälta järnet i gjuteriet för att i sista ledet helt gå över till elugnar och därmed också sänka vår energiförbrukning.

Hållbarhet, kompetens och flexibilitet går hand i hand för Volvo i Skövde.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Sysselsätter runt 105 000 personer och har produktions­anläggningar i 18 länder.