Den här sidan är en annons

Försäljning av fjorton nya tvåplansradhus med 5 rum, kök och egen trädgård i Trädgårdsstaden, Skövdes nyaste stadsdel, pågår just nu. Ungefär hälften är sålda. Läs mer om de nya husen här: www.swebostad.se/plantan

Götenehus sätter hela regionen i centrum

Götenehus tillhör i dag Sveriges ledande hustillverkare och har länge varit aktiva i Skövde. Bostadsrätter, radhus, parhus och fritidshus med Götenehus signum finns i hela kommunen och bolaget äger och förvaltar också hyresrätter genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden.

Nu satsar företaget även på att rusta upp Vasaporten i Skövde centrum.

Götenehus Group är för de flesta förknippat med hustillverkning, men nu är siktet också inställt på den kommersiella fastighetsmarknaden. Köpet av Vasaporten är ett led i den utvecklingen. Fastigheten, tillsammans med Odenhuset i Trollhättan och Sylte Centrum i Trollhättan kommer att ägas och drivas av Götenehus Groups helägda bolag Forshem Fastigheter Holding AB.

– Vi gör en aktiv satsning på kommersiella fastigheter och Forshem Fastigheter är ett strategiskt komplement till affärsområdena Villor och fritidshus och Bostadsutveckling, förklarar Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group.

– Verksamheten kommer i huvudsak att bedrivas i Skaraborg och Trestadsområdet, en region där städerna borde knytas tätare samman i en gemensam, konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion.

Andreas Gustafsson menar att det i dag saknas en sammanhållande regional stadsutvecklare som vill ta ansvar för regionens fortsatta utveckling.

– Med Forshem Fastigheter vill vi bidra till ökad tillväxt och en god samhällsutveckling i regionens städer, och därmed göra området till en av de mest moderna och dynamiska regionerna inom hållbar boendemiljö och livskvalitet, mobilitet samt utbildning, forskning och utveckling.

Själva affärsutvecklingen av den nya verksamheten sker tillsammans med Newsec.

– Vasaporten behöver mycket omsorg och visionen med påbyggnad med bostäder och kanske även andra verksamheter finns kvar, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group (th) och Martin Klaesson som är affärsområdeschef för Fastighetsutveckling. (Foto: Ofelia Wadskog)

Kärnverksamheten i Götenehus Group är dock fortfarande bostäder med varumärkena Götenehus, Swebostad och Trähusstaden.

Aktuellt just nu är den tredje etappen i Trädgårdsstaden där Götenehus redan byggt över 200 bostäder. Brf Plantan blir ett nytt barnvänligt bostadsområde med gång och cykelavstånd till förskola och skola och här säljer Swebostad fjorton mycket energieffek­tiva tvåplansradhus med 5 rum och kök, och egen trädgård som bostadsrätter.

Välplanerade hus med nyckelfritt lås på entrédörren och ett inbyggt smart hemsystem för styrning av belysning och eluttag. Samtliga upplåtna parkeringar är också förberedda för framtida laddning av elbil. (Se illustration här ovan).

Om Götenehus Group

Götenehus Group är en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden där koncernen bedriver bostadsutveckling och småhusverksamhet genom varumärkena Götenehus och Swebostad. 

Verksamheten omfattar utveckling av nya bostadsområden samt försäljning och uppförande av industriellt producerade bostäder av trä. 

Koncernen bedriver också långsiktig förvaltning av bostäder dels genom det delägda fastighetsbolaget Trähusstaden Sverige AB, dels genom fastighetsutveckling i egen regi. 

Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market.