Den här sidan är en annons

Ett urval av lägenheterna renoveras till ny­produktionsstandard i mellantiden innan en ny hyresgäst flyttar in.

Ett fastighetsbolag med fokus på nytänkande

Har du hört talas om Willhem? Det är ett av Sveriges största fastighetsbolag med hyreslägenheter över hela landet, närmare bestämt 28 000, varav 800 i Skövde.

Med det stora fastighetsbeståndet väcker det kanske förvåning att Willhem startade så sent som 2010. 

– Vi har sedan starten varit helägda av Första AP-fonden, berättar Willhems fastighetschef Jennifer During. Att vi vuxit så snabbt beror på ett antal förvärv. Det första gjordes 2011 med 11 200 lägenheter. I Skövde äger Willhem 800 hyresbostäder i främst tre större bostadsområden: Eriksdal, Kilbacken och Storegården. När det gäller det sistnämna området så finns en detaljplan för förtätning med cirka 100 nya bostäder. Men när detta kan komma i gång är inte klart än.

Jennifer During tar gärna upp att redan från starten har det varit ett tydligt fokus på att kunder och samarbetspartners ska känna att Willhem utvecklar fina och trygga bostäder genom en kundnära fastighetsförvaltning. Dessutom vill vi gärna vara föregångare på olika områden. 

– När vi förvärvade bostäderna i Skövde för sex år sedan ville vi att våra hyresgäster skulle känna att man fått en hyresvärd som tänker nytt, och gör stora återinvesteringar för att utveckla beståndet. Vi mäter vår kundnöjdhet kontinuerligt och trots en ganska kompakt organisation så tycker våra kunder att vi levererar hög service. Detta beror till största del på våra kunniga medarbetare som har ett högt kundfokus.  

Jennifer During berättar att man tagit emot flera priser de senaste åren på benchmarking­event där många fastighetsbolag är med och jämför sig. 

– Förra året fick vi dessutom en hederskristall, eftersom vi av alla fastighetsbolag som är med i landet har utmärkt oss för vårt kontinuerliga arbete med att öka kundnöjdheten under flera år. Och det är vi förstås stolta över. Men givetvis finns det fortfarande saker som kan utvecklas. Det är viktigt att ha en ödmjuk inställning och lyssna på kunderna. Det är så vi ständigt blir bättre.

Jennifer During är Willhems fastighetschef i Skövde, här på områdeskontoret på Storegården. (Foto: Ofelia Wadskog)

Jennifer During berättar om bolagets renoveringskoncept som man kallar Willhemlyftet:

– För att höja standarden på lägenheter i våra äldre hus så totalrenoverar vi under mellantiden när en hyresgäst flyttar ut och innan nästa flyttar in. Standarden blir i princip som en lägenhet i ett nybyggt hus, och till en rimlig hyra.

Det här är det väl flera fastighetsbolag som gör, renoverar efter hand som hyresgäster flyttar ut, i stället för att totalrenovera hela huset?
– Ja det är riktigt, men vi har modifierat processen och gjort den mer kostnadseffektiv. Vi köper in materialet till den aktuella lägenheten. Detta levereras i en container där allt finns med, från kök till minsta skruv. Sedan kommer våra entreprenörer och utför arbetet. Här skulle jag vilja säga att vi är föregångare, och nu har andra fastighetsbolag följt efter. För att kunna säkra byggmaterial i dessa tuffa tider har ett dotterbolag bildats i närtid, Willhem Logistic, som hjälper oss att köpa in och lagerhålla material och på så vis hitta rätt material till rätt pris. 

Har du ytterligare exempel på nytänkande hos Willhem?
– Ja under pandemin blev det svårare att hålla fysiska visningar av lägenheter. Hur skulle vi göra? Lösningen blev digitala visningar. Så snart en lägenhet är ledig gör vi en 3-D scanning av lägenheten där allt redovisas, till och med utsikten från bostaden. På så vis kan potentiella kunder sitta hemma i soffan och klicka sig runt i lägenheten.

En annan sak som Jennifer During gärna nämner i sammanhanget är företagets arbete för att minska klimatpåverkan. 

– Under sista åren har vi systematiskt arbetat med att minska vår klimatpåverkan, som till exempel byte av ventilationssystem, fönsterbyten, byte till LED-belysning i allmänna utrymmen samt takrenoveringar och mycket mer.

– Vår ambition är att Skövdeborna och skaraborgarna ser Willhem som ett självklart alternativ när man söker bostad, säger Jennifer During.

  • Willhem är en av Sveriges största hyresvärdar som äger, förvaltar och utvecklar bostäder på 13 tillväxtorter. Vi tror på en värld med hyresbostäder där människor trivs och är stolta över sitt boende. En värld där alla vill hem. 
  • Antal lägenheter: cirka 28 000, varav 800 i Skövde. 
  • Marknadsvärde: Cirka 60 miljarder. 
  • Antal anställda: Cirka 290, varav 6 i Skövde. 
  • Huvudkontor: Göteborg. 
  • Ägare: Första AP-fonden.