Viktor Bood Rijal är energirådgivare i Skövde. Just den här hösten har det varit mycket att göra.

Bråda dagar för energirådgivningen i Skövde

En person som varit fullbokad under hösten är kommunens energirådgivare Viktor Bood Rijal. Många vill veta hur man kan få ner sina elräkningar och spara energi.

Text: Anders Post
Foto: Ofelia Wadskog

Energi- och klimatrådgivningen i Skövde ger tips och råd om hur man kan minska sin användning av el och värme, och därmed sin klimatpåverkan. 

Energirådgivaren Viktor Bood Rijal besöker privatpersoner, föreningar, mindre och medelstora företag i Skövde för rådgivning. 

Har du några kollegor, eller är du ensam rådgivare?
– Jag är ensam här i Skövde, men alla kommuner i Västra Götalandsregionen har sina egna energirådgivare. 

 Rådgivningen är gratis för kommunens invånare, där Energimyndigheten står för mycket av kostnaderna.

– Det finns ofta en hel del saker man kan ändra på för att minska sin energianvändning, säger Viktor Bood Rijal. 

Kan du ge exempel på några råd du kan ge?
– När det gäller äldre hus i originalskick som har direktverkande el bör man fundera på ett vattenburet värmesystem eller installera luft-luftvärmepumpar. Jag brukar titta på skicket på fönster och om de är täta. Att täta fönster och dörrar är en enkel och effektiv åtgärd. Om fönster är av äldre modell, men i bra skick, kan man titta på att installera isolerglas snarare än att byta ut hela fönstret. Ett annat ställe som med fördel kan ses över är vindsisoleringen i gamla hus. Det handlar inte om jättestora investeringar, men kan sänka energikostnaderna rejält, och därmed vara en riktigt lönsam åtgärd.

Viktor Bood Rijal nämner även en del enkla tips som kanske för många känns självklara:

– Stäng dörrar och sänk temperaturen i rum du inte använder, spara på varmvattnet, dra för gardinerna nattetid och sänk temperaturen. Uppskattningsvis sänker du energianvändningen med fem procent om du sänker temperaturen med en grad.

Träffar du alla som ringer och bokar?
– Det är av naturliga skäl fler som ringer och vill ha energirådgivning nu än tidigare, så man får vänta längre än vanligt på respons och vid lite enklare frågor försöker jag hantera det över telefon eller mail. Företag och bostadsrättsföreningar behöver oftast platsbesök, eftersom det handlar om större system och anläggningar. Särskilt företag brukar kunna få ner sina energikostnader rejält när man synar elanvändningen. Ofta används onödig energi utanför arbetstid.