Familjeliv

Skövde växer och centrala bostadsområden förtätas, men även flera nya planeras eller är färdigbyggda. Trädgårdsstaden, som ligger 5 kilometer från Skövde centrum, byggs i fyra etapper. Fullt utbyggd ska Trädgårdsstaden innehålla 1 200 bostäder.

Vår vision

När politiken, näringslivet, medborgare och tjänstemän samverkar, så blir vi tillsammans en nyckel …

Willhem

Har du hört talas om Willhem? Det är
ett av Sveriges största fastighetsbolag med hyreslägenheter över hela landet, närmare bestämt 28 000, varav 800 i Skövde.

Framtidens stadsdel

Stadsdelen Mariesjö håller på att omvandlas till Skövde Science City. Här ska det bli bostäder, företagslokaler, mötesplatser och service …

Götenehus

Götenehus tillhör i dag Sveriges ledande hustillverkare och har länge varit aktiva i Skövde. Bostadsrätter, radhus, parhus och fritidshus med Götenehus signum finns i hela kommunen …

Var och när

Skövde växer rejält de närmaste åren, men det handlar inte bara om bostäder. Företagen expanderar och behöver ny mark och nya lokaler.

Grön omställning

I över hundra år har Skövde haft en stark position inom fordonsindustrin och satsar nu för att utveckla och stärka den positionen. 

Skövdes stora verksamhetsområde i Norra Ryd byggs i tre etapper. Den första etappen på 180 000 kvadratmeter stod klar 2018 …

Volvo

Hållbarhet, kompetens och flexibilitet. Det är nyckelorden i den omställning som hela samhället och näringslivet just nu genomgår. Så även för Volvo i Skövde.

Skövde satsar stort på kreativa
lekplatser i olika delar av kommunen. Det är så kallade destinationslekplatser dit alla ska känna sig välkomna.

Brixly

Brixly är ett ungt företag, men verksamheten såg dagens ljus redan på 1950-talet då Erlandsson Bygg startade. 2019 köptes ett dotterbolag ut och fick namnet Brixly …

Riksbyggen

Nu kan du få egen utsikt över vackra Boulognerparken, som sträcker sig från Centralstationen till Norra Ekedal, mitt i centrala Skövde.

Bygga & Bo

Södra Ryd är Skövdes största stadsdel byggd på 70-talet, och var då ett så kallat miljonprogramsområde. Här bor människor i en strategisk och attraktiv livsmiljö med nära till naturen. Nu görs stora satsningar på utemiljöer, nya bostäder och kommunikation.

Bygga & Bo

Rydskogen som ligger öster om Södra Ryd kommer att bebyggas med bostäder i blandade upplåtelseformer. De 50 hektar mark som det handlar om kommer att utgöra en förlängning av Södra Ryd.

Bygga & Bo

Hälsans Park med bostäder, och Hälsans Hus med bland annat vårdcentral i Södra Ryd byggs nu för fullt. Hela området är på 37 000 kvadratmeter och ligger i nära anslutning till Södra Ryds centrum.

Naturen blir altartavla i Skövdes nya krematorium. ”Ett rum där himmelsljuset silas ner genom taket”. Så beskrivs ceremonilokalen i Skövdes nya krematorium, som ska byggas i Ryd.

Vård & omsorg

Sedan ett par år växer Skaraborgs sjukhus i Södra Ryd med nya enheter. Bland annat samlas den psykiatriska vården på ett ställe.

Medborgardialog

Hela Skövde ska utvecklas hållbart, vilket innefattar såväl stad som tätort och landsbygd. Sedan 2019 arbetar Skövde med tätortsutveckling runt om i kommunen.

SEB

Tillväxten i Skövde är stark, många företag växer och expanderar. Här finns jobb och framtidstro.

Klimatsmart

European City Facility  (EUCF) är ett initiativ som EU har tagit fram för att hjälpa Europeiska städer att bli mer framgångsrika i sitt energi- och klimatarbete. 

En person som varit fullbokad under hösten är kommunens energirådgivare Viktor Bood Rijal. Många vill veta hur man kan få ner sina elräkningar och spara energi.

Samhällsbyggande

Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur man planerar för framtiden. Den gällande planen för Skövde sträcker sig till 2025.

Skeppsviken

Skeppsviken firar 30 år och har med lokala resurser och kompetenser utgjort ett lite mer personligt och engagerat alternativ till de nationella aktörerna sedan starten 1992.