Denna artikel är en annons

Viktig aktör i kommunens utveckling

I Skövde har COWI 40 anställda som är involverade i ett antal av kommunens projekt.

Cowi är ett världsledande teknikkonsultföretag med 6200 anställda som arbetar med bland annat samhällsplanering, industri, energi och byggande. Moder­bolaget ligger i Danmark och kontoren är spridda över hela världen. I Skövde finns ett av de större av företagets 15 Sverige­kontor och är en viktig aktör i kommunens utveckling.

COWI Skövde på Skaraborgs­gatan har 40 anställda. Verk­sam­heten har flera avdelningar, som byggteknik, elteknik, utbildning och stadsutveckling. Miljö­tänk­ande och hållbarhet är nyckel­begrepp i den helhetssyn – ”360-graderslösningar” – som präglar verksamheten. Projekten innefattar nära samarbete med kommuner, industrin, entreprenörer och Trafikverket.
– Här i Skövde arbetar vi just nu med bland annat Skaraborgs Sjukhus och viktiga trafiklösningar som Nolhagarondellen och anslutande vägar, säger Anders Lokrantz, gruppchef och stadsutvecklare på COWI. I arbetet med sjukhuset är vi huvudkonstruktörer för nya byggnader, gör markprojekteringen och ger rådgivning i elfrågor.
I det omfattande Billinge­projektet står COWI för flera miljöutredningar i området. Tack vare företagets storlek finns intern tillgång till all nödvändig expertis, vare sig det gäller geologer, ingenjörer, miljövetare eller landskapsarkitekter.

Det växande Skövdekontorets verksamhet begränsas inte till närområdet, utan sträcker sig längre än så, med flera uppmärksammade projekt. Ett är Karlatornet i Göteborg som ska bli 245 meter och därmed högst i Norden. Här arbetar Skövde-personal med eltekniska lösningar. De senaste åren har det byggts stora datorhallar i norra Sverige där det även har använts elteknisk kompetens från Skövde­kontoret. Ett annat exempel är Göta kanals upprustning där COWI Skövde är med på el- och infrateknik.
– Vi arbetar också med utbildning inom bland annat elsäkerhet, såväl hos kommunen som hos större industrier, säger Anders Lokrantz. Vi är lokalt engagerade och delaktiga i Skövdes utveckling och har styrkan av en global organisation i ryggen.