Denna artikel är en annons

Vi vill se fler kvinnor i byggbranschen

Tre tjejer i byggbranschen, från vänster Sofie Kaiberger, Krystyna Johansson och Fredrika Lundberg utanför kvarteret Rönnen där Erlandson bygger bostäder.

Det var Karl-Erik Erlandsson som startade Erlandsson Bygg på 50-talet i Kungsbacka. Sedan dess har det familjeägda företaget vuxit rejält och finns över en stor del av landet. Att få in fler tjejer i företaget är en målsättning.

Byggbranschen har alltid varit en mansdominerad värld, och så är det fortfarande – men mycket har blivit annorlunda de senaste åren och fler kvinnor välkomnas. Inte minst hos Erlandsson Bygg.
I företagets vision nämns ledorden Närvaro, Långsiktighet och Bredd. Just bredd kan betyda mycket, till exempel bred byggkompetens inom flera områden.
Bredd kan även betyda att medarbetarna både är män och kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenhet.
– Att vara en ”Erlandsonnare” innebär att vi med våra olika personligheter tar ansvar för lagbygget som är en förutsättning för ett välfungerande företag, säger Mikael Nykvist, som är chef för Skövde­kontoret. Då är det för oss självklart att medarbetarna är av båda könen.
På företagets kontor i Skövde arbetar Fredrika Lundberg och Sofie Kaiberger, båda entreprenadingenjörer, samt Krystyna Johans­son som är inköpare.
– Hur det är att vara tjej i en mansdominerad bransch som den här, beror på var i produktionen man jobbar, säger Fredrika Lundberg. De flesta av oss finns på tjänstemannasidan. Men på en byggarbetsplats är det skillnad.

Sofie Kaiberger har erfarenhet som arbetsledare ute på byggarbetsplatser.
– Där fanns länge ett gammalt mansdominerat synsätt kvar. Men den mentaliteten verkar försvinna mer och mer, och jag har i stort sett bara positiva erfarenheter av att vara ute i produktionen.
Krystyna Johansson kommer ursprungligen från Polen och har andra erfarenheter. Hon kom till Sverige för fjorton år sedan.
– I Polen är det inte många kvinnor som jobbar inom byggbranschen, så det är stor skillnad mot Sverige. Här har man kommit mycket längre när det gäller jämställdheten.

Hur ser intresset ut för kvinnor att söka sig till byggbranschen?
– Vi är ju inne i en extrem högkonjunktur, säger Fredrika Lundberg. Det byggs överallt, och inte minst här i Skövde. Därför är det ett sug efter arbetskraft, och jag tror att vi kommer att se fler tjejer som söker sig hit efter byggingenjörsutbildning.

Märker ni av ett ökat intresse här på Erlandson Bygg?
– Definitvt, säger Fredrika Lundberg. Vi ha många förfrågningar både från tjejer och killar som går på byggteknisk linje och vill ha praktik.
– Det är en målsättning här på Erlandssons, att få balans i rekryteringen, säger Sofie Kaiberger.
– Det intressanta i det här jobbet är att vi är med hela vägen i projektet – från att vi fått uppdraget av till exempel kommunen – till kontakt med arkitekter, kostnadskalkylering och inköp – ja hela vägen tills uppdraget är klart, säger Fredrika Lundberg.
Alla tre är överens om att man behöver locka fler kvinnor till byggbranschen, och ingen av dem ångrar för en sekund att de valde de jobb de har i dag.