Trädgårdsstaden byggs för alla olika skeenden i livet

Bild 1 av 2 Nya stadsdelar växer fram i Skövde. Trädgårdsstaden är en av dessa och den byggs i fyra etapper. Hela området byggs efter ”Trädgårdsstadsmodellen” som har sitt ursprung i England. När hela Trädgårdsstaden är utbyggd ska det finnas cirka 1200 bostäder i olika utföranden och upplåtelseformer. (Foto: Skövde kommun)
Bild 1 av 2 Trädgårdsstadsskolan kommer att stå klar till hösten 2018. (Foto: Skövde kommun)

Skövde växer och äldre, ofta centrala, områden förtätas med fler bostäder, men även nya stadsdelar växer fram. Trädgårdsstaden är ett exempel på det senare som bidrar till att möta den stora efter­frågan på olika boendeformer i kommunen. Startskottet för Trädgårdsstaden, som byggs i fyra etapper, gick i maj 2009.

Första etappen av Trädgårds­staden är nästan klar och delar av andra etappen har påbörjats, bland annat byggs en låg- och mellanstadieskola som invigs till hösten. När hela Trädgårdsstaden är utbyggd ska den innehålla runt 1200 bostäder för cirka 4000 personer. Dessutom kommer det att finnas bra kommunikationer och olika former av kommunal service.
– I Trädgårdsstaden hålls bebyggelsen på en låg nivå, vanligtvis två våningar, och följer därmed landskapets böljande former, säger planarkitekt Ingemar Frid som har jobbat med stadsdelen sedan starten. Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är den småskaliga och sammanhållna bebyggelsen. Gränserna mot gatorna ska vara tydliga och husen ligger därför nära gatan. Kvarter med mindre flerfamiljshus blandas med kvarter som innehåller radhus, parhus och friliggande villor. Boendeformerna är blandade så att man kan bo kvar i stadsdelen även när familjeförhållanden förändras – kort sagt ett boende för alla olika skeenden i livet.

Trädgårdsstadsmodellen kommer ursprungligen från England och kallades då Garden city. Även i Sverige blev det populärt att anlägga trädgårdsstäder, som exempelvis Enskede i Stockholm och Änggården i Göteborg som byggdes under 1910-talet respektive 1920-talet, och är i dag mycket populära.
– I Trädgårdsstaden i Skövde är arkitekturen förhållandevis fri med olika typer av hus, men placeringen längs med gatan är viktig, säger Ingemar Frid.
Etapp två beräknas vara klar omkring 2021 med runt 550 bostäder, och etapp tre som nu är detaljplanelagd kan innehålla cirka 400 bostäder. Planeringen för sista etappen beräknas påbörjas runt 2020. När det gäller allmänna kommunikationer så kommer busslinjen till Trädgårdsstaden att anpassa sin sträcka vartefter stadsdelen byggs ut.
– När det gäller service så gränsar Trädgårdsstaden till Stallsikens handelsområde, som är Skövdes största i sitt slag och som expanderar fortlöpande.

Text: Anders Post

Läs mer om Trädgårdsstaden
Du kan följa hela Trädgårdsstadens etapper och utveckling via en virtuell rundtur på kommunens webbplats: www.skovde.se/tradgardsstaden3D