Skövde satsar stort på cykelvägnät

Cykelvägarna i Skövde ska bli fler och tydligare. Det har hittills inte funnits någon övergripande strategi, där man lätt kan se vilka cykelvägar som är prioriterade som huvudstråk, och hur man snabbast tar sig fram med sin cykel.

Cykelnätet är ganska väl utbyggt redan, säger Birgit Bjelkengren som är översiktsplanerare på kommunen. Men det som är gjort har inte ingått i någon helhetsplan. Och det är en sådan plan, eller strategi, som vi nu har tagit fram och som varit ute på remiss.
Det prioriterade stråket ska gå genom hela Skövde från norr till söder. En cykelvägarnas motorväg om man så vill, där framkomligheten är prioriterad. Därutöver finns ett nätverk av huvudstråk som tangerar de olika stadsdelarna. För att det ska vara lätt att orientera sig får cykelstråken olika färger och dessutom vägskyltar.
– I den nya cykelstrategin ska vi åtgärda de brister som finns, så att man på det snabbaste sättet kommer ut till de stråk som leder till resans mål, säger Birgit Bjelkengren. Men det är inte bara Skövdes centrala delar som berörs av cykelsatsningen. Vi tittar även på kommunen som helhet med ett antal tätorter. Då handlar det om cykelvägar in till stan, mellan orterna, eller till anslutande kollektivtrafik.

Text: Anders Post