Skövde, en stad med engagerade och drivna människor

Bild 1 av 6 Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef och Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.
Bild 2 av 6 Skövde – en region på frammarsch där vi bygger det samhälle vi alla vill leva, verka och bo i.
Bild 3 av 6 Skövde – en region på frammarsch där vi bygger det samhälle vi alla vill leva, verka och bo i.
Bild 4 av 6 Skövde – en region på frammarsch där vi bygger det samhälle vi alla vill leva, verka och bo i.
Bild 5 av 6 Skövde – en region på frammarsch där vi bygger det samhälle vi alla vill leva, verka och bo i.
Bild 6 av 6 Skövde – en region på frammarsch där vi bygger det samhälle vi alla vill leva, verka och bo i.

”Skövderegionen ska vara en plats som är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Vi får livspusslet att gå ihop.”

Texten är hämtad från Vision Skövde 2025. En vision som är tydlig med att Skövde ska växa och att vi ska bli fler Skövdebor, närmare bestämt 60 000 senast 2025.

Skövde är inne i en spännande fas där det planeras och byggs för fullt. Under 2017 ökade Skövde med cirka 800 invånare och det gäller att vi planerar ett samhälle som är till för alla. Det behövs bostäder med varierande upplåtelseformer (något för alla), lokaler och mark där närings­livet kan växa, förskolor och skolor för våra barn, mataffärer och annan service att ta del av, parker och idrottsanläggningar för välmående, infrastruktur och kollektivtrafik som gör det lätt att ta sig till och från olika platser. Ska vi lyckas i vårt uppdrag att planera ett samhälle är det viktigt att vi inte bara fokuserar på det ena eller det andra, utan tänker helhet. Det kan låta enkelt, men ska staden växa på ett hållbart sätt är det många delar som ska kuggas ihop och tas hänsyn till. Detta är vad samhällsbyggandet handlar om, komplext och spännande!

I dag är Skövde Skaraborgs största stad när det kommer till antal kommuninvånare, men så har det inte alltid varit. På 1850-talet var Skövde minst i Skaraborg, men tack vare engagerade och drivna människor utvecklades staden med järnväg, regemente och Volvo. Så småningom kom också högskolan och mycket mer som satte stor prägel på dagens utformning av staden. Men framför allt har det funnits och finns ett stort engagemang och driv hos alla som verkar och bor i kommunen. Många vill vara med och påverka Skövdes tillväxt och utveckling vilket är fantastiskt. Detta ger goda förutsättningar för att vi tillsammans ska kunna bygga det samhälle vi alla vill leva, bo och verka i. Skövde centralort förtätas, nya mötesplatser växer fram samtidigt som infrastrukturen ska hänga med. Alla kommunens tätorter ska vara levande platser att trivas på. Landsbygden är en tillgång för alla i Skövde med vacker natur och ett rikt kulturarv.

När det kommer till bostadsbyggande och infrastruktur pågår flera spännande projekt i kommunen. Vi hoppas med denna tidning kunna skapa en tydlig bild av vart vi är på väg och vad som är på gång.

Trevlig läsning!