Satsningar ska trygga framtidens välfärd

Bild 1 av 4 Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. (Foto: Rosie Alm)
Bild 2 av 4 För att kunna vara en attraktiv kommun måste det finnas tillgång till bra skolor, goda kommunikationer med omvärlden, och möjlighet till ett rikt friluftsliv. (Foto: Skövde kommun)
Bild 3 av 4 För att kunna vara en attraktiv kommun måste det finnas tillgång till bra skolor, goda kommunikationer med omvärlden, och möjlighet till ett rikt friluftsliv. (Foto: Skövde kommun)
Bild 4 av 4 För att kunna vara en attraktiv kommun måste det finnas tillgång till bra skolor, goda kommunikationer med omvärlden, och möjlighet till ett rikt friluftsliv. (Foto: Skövde kommun)

Det byggs som aldrig förr i kommunen, satsningar görs på fler arbetstillfällen, besöksnäringen och att stärka Skövdes attraktivitet. Varför gör vi allt det här? Vad är den långsiktiga strategiska planen? Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson svarar.

Skövdes och Sveriges befolkning lever allt längre samtidigt som det föds många barn och det är en väldigt positiv utveckling. I stort sett vartannat flickebarn som föds kommer att få uppleva sin hundraårsdag, säger Katarina Jonsson.
– I Skövde föds runt 650 barn varje år, vilket innebär att under de kommande tio åren föds 1500 barn i Skövde som statistiskt kommer att fylla 100 år. I dag har Skövde runt tio invånare som har nått denna aktningsvärda ålder.
Katarina Jonsson understryker att politiken måste utformas utifrån förändringarna i åldersstruktur som vi står inför. Och här är Skövde inget undantag.
– Inom en tioårsperiod ökar antalet unga och äldre mycket kraftigt i relation till den arbetsföra befolkningen. De två grupperna behöver våra gemensamma resurser mest och det samtidigt.

Hur ska Skövde förhålla sig för att klara den här utvecklingen?
– Vi har en långsiktig plan för att skapa nya resurser till framtidens välfärd. Skövde behöver nya intäkter och fler människor i arbetsför ålder som betalar skatt här. Någon annan lösning finns inte.
Det är inte bara resurserna till välfärden som påverkas, konkurrensen om dem som jobbar hårdnar och redan i dag är det huggsexa om att locka till sig kompetens.
– Skövde ska vara en attraktiv kommun som lockar yngre personer att vilja jobba och bo här. Vi är i ett vägskäl för Skövde, kommunen måste bli större för att också vara ett starkt draglok för hela Skaraborg.
– Om vi vill att fler ska flytta hit så måste vi kunna erbjuda bostäder, både för att hyra och äga, samt i olika delar av kommunen. Ytterområdena hamnar mer i fokus under nästa mandatperiod, hela Skövde kommun ska utvecklas. Att vi började mer centralt beror bara på att det var där vi kunde få fram flest nya bostäder på kortast tid.

”Arbetsgivarna är tydliga med att platsens attraktivitet är avgörande när de ska rekrytera”

Vill man rekrytera spetskompetens måste det även finnas attraktiva arbetstillfällen, hur ser du på det?
– Vi har gjort riktade insatser för att skapa arbetstillfällen inom till exempel IT och dataspel. Därför är vi nu den fjärde största dataspelstaden i landet. Vi ser att den här dynamiska miljön attraherar unga människor att flytta hit och bli en del av den svenska tekniksektorns framgångssaga.

Du talar mycket om attraktivitet i samband med utveckling.
– Arbetsgivarna är tydliga med att platsens attraktivitet är avgörande när de ska rekrytera. Det blir allt viktigare att ha tillgång till bra skolor och goda möjligheter till friluftsliv. I det sammanhanget kan jag nämna Arena Skövde och vår storsatsning på Billingens fritidsområde, som ska bli ett av södra och västra Sveriges största besöksmål – sommar som vinter. Men det är så mycket mer än en turistmagnet, det handlar också om att ge alla invånare chansen till ett bredare utbud på hemmaplan och möjliggöra ett mer aktivt och friskare liv.
– En av Skövdes stora styrkor är att vi politiska partier jobbar bra tillsammans och med stor respekt för varandra. Det är grunden för att vi oftast har samsyn i de stora frågorna och till Skövdes positiva utveckling. Vår gemensamma målsättning är att erbjuda Skövdeborna ett gott och långt liv. Det är det som är Skövdeandan, avslutar Katarina Jonsson.

Text: Anders Post