Nytänk och samlad visionsbild lyfter Ryd

södra_ryd_granskad_U6A6893

Karin Holm är områdesutvecklare för Ryd på Skövde kommun, och Linda Kjerfve är projektledare för planprogrammet. Tillsammans arbetar de för att bland annat öka tryggheten och utveckla samhällsservicen i Södra Ryd.

Skövde kommun satsar stort på att utveckla Ryd. Först förbättras gemensamma ytor som torg, lekplatser och gångstråk. Senare blir det fler bostäder och bättre kommunikationer till området.

Att utveckla Ryd är ett kontinuerligt arbete och inget tidsbegränsat projekt. Det säger Karin Holm som är områdesutvecklare för Ryd på Skövde kommun.
− Vårt mål är att de som bor i Skövderegionen uppfattar Ryd som en attraktiv plats att leva, bo och verka i. Vi arbetar till exempel för att öka tryggheten, utveckla samhällsservicen och för att fler ska pendla till Ryd för arbete och studier, säger Karin Holm.
För att uppnå målen genomför kommunen en mängd olika satsningar, ofta och gärna i samverkan med lokala aktörer som föreningar, bostadsbolag, polisen, näringslivet och andra offentliga aktörer.
− Vi har till exempel en kampanj i Södra Ryd för att förändra attityder till nedskräpning och att ta gemensamt ansvar för att hålla prydligt. Andra insatser handlar om att nå ut med information om hälsosamma mellanmål, eftersom barnen i Södra Ryd har sämre tandhälsa än genomsnittet, säger Karin Holm.

Som en del i utvecklingsarbetet ses också den fysiska miljön över. Snart presenteras ett planprogram för Södra Ryd som blir kommunens samlade visionsbild för stadsdelen.
Under arbetet med programmet har kommunen lyssnat noga på dem som bor och verkar där. Till exempel har människor i olika åldrar, av olika kön och från olika delar av Ryd bidragit med synpunkter när det gäller torget i Södra Ryds Centrum.
− Torget byggs nu om och får mer växtlighet, fler sittplatser, en del lekutrustning och spelbord för brädspel. Det var sådant som fokusgruppen efterfrågade, säger Karin Holm.

”Vårt mål är att Ryd ska uppfattas som en attraktiv plats att leva, bo och verka i.”

För att öka tryggheten i centrum behövs också fler människor i omlopp. I dag är Södra Ryd uppdelat i olika enklaver, och de som bor i den norra och östra delen av stadsdelen rör sig sällan genom centrum.
− Ett sätt att öka rörligheten inom området är att bygga gång- och cykelbanor i ett bra och sammanhållet nät. Vi ser även över bil- och kollektivtrafiken för att få till ett bättre flöde genom centrum, säger Linda Kjerfve som är fysisk planerare på kommunen och projektledare för planprogrammet.

Planprogrammet berör också lekplatser och andra platser för aktiviteter. I vissa delar av Södra Ryd är många familjer trångbodda och gemensamma ytor utomhus slits fort.
− Det är jättebra att barn leker utomhus och vi vill förstås uppmuntra det. Därför föreslår planprogrammet att vi rustar upp lekplatser och skapar ett aktivitetsstråk genom Södra Ryd. Det ska finnas något för alla åldrar, så att människor kan aktivera sig utomhus, träffas spontant och känna sig inkluderade. Redan i dag finns en konstgräsplan och en populär stadsodling som växer för varje år. Sådant vill vi värna om och utveckla, säger Linda Kjerfve.
När det befintliga Södra Ryd har förädlats och förstärkts påbörjas nästa etapp. Planen är att utvidga Södra Ryd norrut och bygga nya bostäder där området i dag slutar. Vilken sorts bostäder som ska byggas är inte klart, men troligen blir det en kombination av en- och flerfamiljshus.

Text: Anders Post