Norra Ryd öppnar för lager och logistik

Worker in uniform on a fork lift

Det finns ett stort behov av områden för verksamheter i Skövde. Därför byggs ett nytt verksamhetsområde i Norra Ryd.

Snart blir företagen fler i Norra Ryds verksamhetsområde. Marken som kommunen förbereder är ute till försäljning och intresset är stort. Redan till hösten kan de första företagen börja bygga sina nya lokaler.

Det är stor efterfrågan när kommunen säljer verksamhetsmark i Norra Ryd. Området ska utvidgas i tre etapper, och i etapp 1 säljs drygt 170 000 kvadratmeter mark. Både lokala, nationella och internationella företag har visat intresse och just nu förs diskussioner med flera aktörer. Stora delar av marken är redan reserverad, eller kommer snart att bli det.
− Det är roligt att efterfrågan är så stor. Det tyder på att Skövde växer, vilket känns väldigt intressant för framtiden, säger Mario Figueredo. Han är mark- och exploateringsingenjör på kommunen och ansvarig för försäljningen tillsammans med Christian Johansson, näringslivsutvecklare på kommunens näringslivsenhet.

Kommunen ställer nu i ordning gator, belysning, vatten, avlopp samt drar fram el och fiber. Själva lokalerna får företagen bygga själva.
− De som reserverar mark får lämna in en ritning där vi ser vad de planerar att bygga. Stämmer deras planer överens med detaljplanen så får de köpa marken, säger Mario Figueredo.
Norra Ryds verksamhetsområde är framför allt till för verksamheter inom lager, logistik och service, men även för tillverkning som inte påverkar omgivningen i nämnvärd utsträckning.
− Vi kommer alltså inte att se några stora fabriker i etapp 1, men eventuellt blir det en bensinstation vid infarten till området. Det tillåter detaljplanen, säger Mario Figueredo.
Planeringen för att utvidga Norra Ryds verksamhetsområde har pågått i flera år. En viktig pusselbit har varit att få trafiken till och från området att flyta, och till sommaren är den nya trafikplatsen på riksväg 26 färdig.
− Det blir lätt och smidigt att ta sig in och ut ur området från riksväg 26 och det är bara fem minuter till centrala Skövde. Norra Ryd ligger strategiskt bra till och det nya området har alla förutsättningar att bli så bra som vi planerat, säger Christian Johansson.

Kommunen tror att satsningen på sikt leder till fler arbetstillfällen.
− Det råder inget tvivel om att en sådan här satsning kommer att skapa jobb. Dels kan vi få hit nya verksamheter, och dels kan befintliga företag expandera, säger Christian Johansson.
Om några år kommer verksamhetsområdet i Norra Ryd att växa ytterligare, i projektets etapp 2 och 3. I etapp 2 växer området söderut, med ungefär lika stor yta som nu. I etapp 3 skapas ny verksamhetsmark på den västra sidan av riksväg 26. Vilken inriktning verksamheterna i etapp 2 och 3 ska ha är inte bestämt.
– När kommunen framöver bearbetar detaljplanen för dessa områden så tar vi hänsyn till de behov som finns då, säger Mario Figueredo.

Text: Anders Post