Denna artikel är en annons

Med nya och breda energilösningar ska Skövde växa på ett hållbart sätt

Bild 1 av 5 Vid årsskiftet blir Skövde Värmeverk och SkövdeNät ett bolag - Skövde Energi AB. Fördelarna är många, man blir bland annat en starkare aktör på energimarknaden, och kan erbjuda sina kunder fler produkter. (Foto: Thomas Harrysson)
Bild 2 av 5 Sammy Tanhua är Skövde Värmeverks vd, och blir även vd för det nya energibolaget. (Foto: Thomas Harrysson)
Bild 3 av 5 Kraftvärmeverket Block 4 invigdes 2017 och eldas med rester från skogsindustrin. Det gör att fjärrvärmesystemet i Skövde är helt förnyelsebart och klimatsmart. (Foto: Thomas Harrysson)
Bild 4 av 5 Kraftvärmeverket Block 4 invigdes 2017 och eldas med rester från skogsindustrin. Det gör att fjärrvärmesystemet i Skövde är helt förnyelsebart och klimatsmart. (Foto: Thomas Harrysson)
Bild 5 av 5 Kraftvärmeverket Block 4 invigdes 2017 och eldas med rester från skogsindustrin. Det gör att fjärrvärmesystemet i Skövde är helt förnyelsebart och klimatsmart. (Foto: Thomas Harrysson)

Skövde Värmeverk går vid årsskiftet ihop med SkövdeNät och bildar Skövde Energi AB. Med det nya bolaget får man mer konkurrenskraft och bredd, samtidigt som det blir enklare för kunderna med en helhetsleverantör av energi.

Skövde Värmeverk har hittills haft produktion av fjärrvärme som huvuduppgift, medan SkövdeNät driver elnätsverksamheten i kommunen. Formellt går den nya koncernen Skövde Energi AB igång vid årsskiftet, och nu pågår arbetet med att ”gifta ihop” de båda bolagen.
– Vi befinner oss i en gigantisk omställning på energimarknaden, och i den processen handlar det om att övergå till mer förnybara energisystem, säger Värme­verkets vd Sammy Tanhua, som även blir det nya bolagets vd. Dess­utom börjar vi producera energi på ett annat sätt än tidigare, där även våra kunder kan vara producenter genom sol och vindkraft. Hela marknaden byter kostym och vi behöver anpassa oss, och det kan vi göra lättare genom den här sammanslagningen.
Anders Rindefors, VD på SkövdeNät, håller med:
– Vi behöver anpassa oss och bredda vårt utbud för att kunna möta de ökade samhällskraven och inte minst att vara mer lyhörda för våra kunders behov. Genom bildandet av ett energibolag har vi möjlighet att hantera alla energifrågor under ett och samma tak. För våra kunder ska det vara det naturliga valet att vända sig till oss i energifrågor.
Sammy Tanhua pekar på det faktum att allt fler kunder vill köpa helhetslösningar, och här kan det nya energibolaget erbjuda en bredare portfölj.
– Med en enda aktör blir det mycket enklare för kunderna att ta kontakt, vilka energifrågor det än gäller. Bara detta att få fakturan från ett ställe är en klar kundfördel. Vidare kommer vi att kunna erbjuda fler produkter, som exempelvis elbilsladdning, solceller, vindkraft och inte minst rådgivning i energifrågor.
– Att utveckla ett hållbart samhälle kräver samverkan från alla som bor och verkar i en kommun. Invånare, kommunen, näringsliv, föreningar och organisationer. Alla måste gå i samma riktning. Här är vi i Skövde Energi beredda att ta på oss rollen som en slags motor och, i samverkan med övriga parter, ta ansvar för att Skövde utvecklas och växer hållbart. En fördel för oss i det arbetet är att kommunen är ägare. Vi jobbar inte främst för att vinstmaximera utan snarare för att skapa maximal samhällsnytta.
Våra kunder ska känna att vi verkar för att Skövde ska utvecklas positivt som en attraktiv stad och kommun, säger Sammy Tanhua.

Vad kan de större industrikunderna i Skövde ha för nytta av ett nytt heltäckande energibolag?
– Både större och mindre företag vill fokusera på sin kärnverksamhet. Här kan vi gå in och hjälpa kunderna till exempel genom att ta över driften av deras fastigheter på ett hållbart sätt, och se till att energiförbrukningen blir optimalt anpassad efter kundens behov, säger Sammy Tanhua.

Fjärrvärme är också en betydande del av verksamheten?
– Ja, här har vi ganska nyligen invigt kraftvärmeverket Block 4, som är en viktig pusselbit i det hållbara samhället. Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket gör att fjärrvärmesystemet i Skövde är helt förnyelsebart och klimatsmart.

Hur ser du på olika energilösningar som kommer?
– Vätgas är en intressant framtida lösning, liksom energilagring – något som vi i hela branschen jobbar med just nu. Vissa perioder på dygnet, och under året, kommer vi att ha energi­överskott framför allt från väderberoende energikällor som sol och vind. Hur kan vi lagra överskottet på ett effektivt sätt? Det är intressanta frågor där lösningarna ligger i en nära framtid och där Skövde Energi AB ska vara en offensiv aktör.

”Fjärrvärme från Skövde Värmeverk ett självklart val”

Redan 1899 startade Carl Furhoff en verksamhet i Skövde med tillverkning av bland annat kaffepannor, kittlar och skopor av koppar. Allt sedan dess har företaget varit familjeägt och i dag driver Björn Furhoff företaget Furhoffs Rostfria vidare med rostfritt stål som huvudmaterial.

Jag är fjärde generationen i företaget. Vi tillverkar bland annat utrustningar för livsmedelsindustri, VVS-produkter och har legotillverkning av konstruktioner i rostfritt. Dessutom tillverkar vi diskbänkar och allt levereras till grossister, främst i Norden, för vidare befordran över hela världen.
– Vi tillverkar också många avancerade konstruktioner. Till exempel har vi gjort radarantenner för mätning av oljenivån i supertankers.
De senaste tio åren har Furhoffs gått från 70 anställda till i dag 130 personer och företaget fortsätter att växa.
– Det känns som om vi har lyft horisonten från Skaraborg till den globala marknaden, vilket jag hoppas kan vara inspirerande för andra företag i länet.
När det gäller uppvärmning av den 13000 m2 stora anläggningen har Furhoffs valt fjärrvärme från Skövde Värmeverk.

– För oss är såväl miljöaspekten som lokalproducerat oerhört viktiga faktorer. Därför var fjärrvärme från Skövde Värmeverk ett självklart val och när det gäller el använder vi grön el från Billinge Energi, fortsätter Björn Furhoff.
– Det fanns egentligen inte någon anledning för oss att ens fundera över någon annan energilösning. Skövde Värmeverk är ett stabilt och pålitligt kommunalt bolag som erbjuder kostnadseffektiv, trygg, klimatsmart och driftsäker värme. Sedan vi började använda fjärrvärme har vi inte haft ett enda driftstopp. Att värmeväxlaren dessutom inte tar upp mer plats än ett kylskåp blev ännu en fördel. Det gav oss möjlighet att bygga om vårt gamla pannrum till ett ventilationsrum.
– Utöver alla dessa fördelar ser vi det också som mycket viktigt att stötta samhällsutvecklingen och lokala miljösatsningar. Genom vårt avtal med Skövde Värmeverk känner vi oss trygga även på den punkten, avslutar Björn Furhoff.

Björn Furhoff driver företaget Furhoffs Rostfria, som bland annat tillverkar utrustningar för livsmedelsindustrin och konstruktioner i rostfritt. När det gäller uppvärmningen av den 13000 kvadratmeter stora anläggningen har man valt fjärrvärme från Skövde Värmeverk.

Block 4 – stort steg mot det hållbara samhället
Block 4 är namnet på Skövde Värmeverks storsatsning på fjärrvärmeproduktion fri från fossila bränslen. Kraftvärmeverket invigdes 2017 och eldas med flis och rester från skogsindustrin. Satsningen, som kostat över 375 miljoner kronor, innebär minskad klimatpåverkan med 50 000 ton koldioxid, enligt Skövde Värmeverk.
Det nya kraftvärmeverket producerar 144000 MWh värme årligen, motsvarande uppvärmning av 18000 fjärrvärmeuppvärmda lägenheter, samt 45000 MWh el, motsvarande 2500 eluppvärmda villor.