Kommunen förbereder för ökning av elbilar – plan för laddplatser tas fram

iStock-642628704

I Sverige finns i dag 47 000 elbilar och siffran nära på dubbleras för varje år. Prognoser visar att över en miljon svenskar kommer att äga en elbil år 2030.

Ökningen av elbilar är ett faktum. För att möta efterfrågan satsar Skövde på fler laddplatser. Bland annat kommer det nya parkeringshuset Mode att innehålla flertalet laddstolpar.

I höstas påbörjades arbetet med att bygga det nya parkeringshuset i kvarteret Mode. P-huset är centralt placerat och genom att koncentrera parkeringsplatserna till ett ställe frigörs ytor som nu används som parkeringsplatser. I det nya p-huset, som beräknas stå klart till hösten, kommer ett flertal laddstolpar för elbilar att installeras.
Men det är inte bara där som laddningsmöjligheterna blir fler. Kommunen satsar på att underlätta för elbilar på många ställen.
– Miljöfördelen med elbilar är uppenbar, men elbilar är också billigare att äga än en motsvarande bensin- eller dieselbil, säger Ludvig Isacsson som är energistrateg på Skövde kommun. Ungefär nittio procent av energin som används av elbilarna laddas i hemmet. Men därutöver behövs laddningsmöjligheter på andra ställen, och det arbetet har vi nu påbörjat.

Planen, som det arbetas febrilt med, ska beskriva var det bör installeras laddare, hur många laddare som behövs på varje plats, samt vilken effekt laddarna ska ha. Effekten styr hur snabbt batteriet kan laddas – ju högre effekt desto snabbare laddning, men högre effekt belastar också elnätet mer. De flesta laddarna hamnar inom tätorten, och resultatet av planen kommer därför att användas som underlag för framtida investeringar i elnätet.
– Det är viktigt att vi redan nu börjar rusta samhället för en framtida fossilfri fordonsflotta. Med det här första steget möjliggör vi för fler invånare i Skövde att skaffa laddbara fordon, säger Ludvig Isacsson.

Text: Anders Post