Innovationsföretagen är Skövdes framtida spets

Bild 1 av 3 Ett fotomontage över Pergolans framtida läge i Mariesjö. (Bild: PE Arkitektur/Kreativa Hus)
Bild 2 av 3 Näringslivschef Ramona Nilsson. (Foto: Rosie Alm)
Bild 3 av 3 Skövde håller på att bli dataspelsbranschens Mecka. Alltfler unga teknikföretag söker sig hit. (Bild: Mårten Bergqvist/Next Skövde)

Skövde är sedan länge en knutpunkt i Västra Götalandsregionen, och tillsammans med Högskolan i Skövde är centralt belägna Gothia Science Park, GSP, ett nav i stadens satsning på innovationsföretag.

De är vår framtida spets, säger Ramona Nilsson, näringslivschef i Skövde kommun. Hög­skolan är en naturlig kraft för tillväxt och nya idéer som också samspelar med det befintliga näringslivet. Veten­skapsparken är en dynamisk och intressant miljö, företagen samarbetar och har nytta av varandra. Nya företag tillkommer och de som finns behöver expandera, så det gäller att skapa de rätta förutsättningarna.
Det är stor efterfrågan på lokaler, och det finns många ytor i Skövde som kan utvecklas. Närmast på tur står Mariesjö, där det i dag finns villabebyggelse och en del industri. Här planeras för nya bostäder – en förutsättning för tillväxten – och lokaler för fler innovationsföretag.
Karolina Sahlström är vd för kommunägda Kreativa Hus Skövde som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i GSP.
– Med det kommande planprogrammet blir Mariesjö en helt ny stadsdel, säger hon. Vår roll är att fortsätta att expandera och utvecklas. Vi vill att det ska vara en mix av äldre och nybyggt så att Mariesjö får en levande stadsbild. Om­rådet ligger centralt och har stor potential.
Kreativa Hus Skövde har i dag ett fastighetsbestånd som om­fattar cirka 11000 kvadratmeter, en yta som kommer att expandera drama­tiskt nästa år när det sju våningar höga kontorshuset Pergolan står klart. Det är en nyckelfaktor för GSP:s fortsatta utveckling.

”Nya företag tillkommer och de som finns behöver expandera”

I GSP finns nu cirka 80 företag inom främst IT och teknik, med spetsområden som fintech, virtual engineering – alltså simuleringar och virtuella modeller – och inte minst dataspel, ett område där Skövde intar en särställning. En fjärdedel av företagen i GSP arbetar inom den sektorn, en ung, fantasieggande och växande industri med enorm potential i en värld som tycks omättlig på digital underhållning.

Ett exempel är Coffee Stain Studios som startades av studenter från Högskolan i Skövde. De har skapat flera kända spel för olika plattformar, ett av de mest spridda är ”Goat Simulator” där man kan ”uppleva det allra senaste inom getsimulering”. Spelaren har rollen som destruktiv get, och trailern till det enligt studion ”fullkomligt idiotiska” spelet har när detta skrivs visats närmare nio miljoner gånger på Youtube.
Näringslivschef Ramona Nilsson understryker att grundreceptet för kompetens- och kunskapsutvecklingen är långtgående samverkan mellan högskolan, företagen och samhället.
– Från högskolan rekryteras kompetent arbetskraft inom bland annat informationsteknologi, säger hon. Hela 80 procent av de cirka 1000 personer som arbetar och samverkar i vetenskapsparken har sin bakgrund i högskolan.
ASSAR Industrial Innovation Arena är ett nytt utvecklingscentrum och en förlängning av GSP, beläget i den första av Volvos tillverkningshallar, den så kallade U- hallen. Fokus ligger på produktion och teknik för industriell utveckling. Här kan företag samarbeta med varandra och med forskare i en utvecklingsmiljö inriktad på teknik och utbildning inom virtual engineering.

I anslutning till Assar finns Balthazar Science Center, en pedagogisk verksamhet som ska väcka intresse för teknik och vetenskap på ett lekfullt sätt.
– Här läggs grunden för att kompetensförsörja den viktiga industri- och tekniksektorn. Det spännande mötet mellan de unga och den verkliga forskningen som miljön erbjuder i de gemensamma lokalerna, ger goda förutsättningar för skapandet av lust till teknik som en framtida sysselsättning, säger Ramona Nilsson.

Text: Anders Mathlein