Denna artikel är en annons

Högskolan i Skövde

En tillväxtmotor som vill växa

Bild 1 av 2 Studenter på Högskolan i Skövde kopplar av mellan sina föreläsningar. Högskolan har fem profilområden, biovetenskap, hälsa och vård, handel och företagande, informationsteknologi samt ingenjörsvetenskap. Det är inom dessa områden Högskolan i Skövde vill växa.
Bild 2 av 2 Lars Niklasson är rektor på Högskolan i Skövde. Han vill att lärosätet ska öka antalet studenter med 30 procent under de kommande åren.

Högskolan i Skövde vill bli större. En ökning av antalet studenter med 30 procent de närmaste åren är fullt möjlig och skulle bidra till ökad tillväxt i hela Skaraborgsområdet, menar rektor Lars Niklasson.

Solen skiner över Högskolan i Skövdes campus. Grupper av studenter sitter på gräsytorna intill undervisningshusen och samtalar och studerar. Mellan studentgrupperna kommer Lars Niklasson vandrande. I mitten på 1980-talet var han själv student på Högskolan i Skövde. I dag är han både professor i datavetenskap och lärosätets rektor.

En förutsättning för tillväxt
När han tillträdde som rektor 2017 klargjorde Lars att han vill se en större högskola i Skövde. Argumen­ten för detta är den relativt låga utbildningsnivån hos yrkesverksamma i Skaraborg och att Skaraborg är missgynnat när det gäller tillgången till högre utbildning. 2015 fanns det 30 statligt finansierade utbildningsplatser för högre utbildning per 1 000 invånare i Sverige. I Skaraborg var motsvarande siffra 15 utbildningsplatser per 1 000 invånare.
– En förutsättning för tillväxt är att arbetsgivare kan rekrytera högutbildad personal. Välutbildade männi­skor skapar tillväxt i större omfattning än vad teknisk utveckling gör. Detta gör Högskolan till en viktig tillväxtmotor som i än högre grad skulle kunna bidra till regional utveckling, säger Högskolans rektor.

Fem profilområden
Planen är att Högskolans tillväxt ska ske inom lärosätets fem profilområden: biovetenskap, hälsa och vård, handel och företagande, informationsteknologi samt ingenjörsvetenskap.
– Vi måste värna den höga utbildningskvalitet vi har i dag och därför får tillväxten ta sin tid. Men att på några års sikt öka antalet helårsstudenter med 30 procent är fullt möjligt, menar Lars Niklasson.
Eftersom utbildning och forskning hänger ihop innebär mer utbildning också ökad forskning. Spetsforskning finns redan inom alla profilområden på Högskolan i Skövde, men just nu utmärker sig den näringslivsinriktade forskningen. Nyligen etablerades ett åttaårigt forskningsprojekt värt omkring 100 miljoner kronor inom det ingenjörsvetenskapliga området. Projektet kommer att genomföras i samverkan med sju framträdande industriföretag, Volvo Car Corporation, Volvo Group Trucks Operations, Scania CV, IKEA Industry, Flexlink, Arla Foods Götene och ABB.
– En modern ingenjör är en kreativ person som kan tänka nytt och designa för framtiden. Högkonjunk­turen gör att företagen skriker efter välutbildade ingenjörer och vi har skapat nya utbildningar för att kunna möta behoven, säger Lars Niklasson.

Politiska beslut avgör
Varje svensk högskola får en påse pengar i anslag av riksdag och regering att utbilda för. Högskolan i Skövde har utnyttjat hela sitt anslag sedan 2013 och måste därmed få ett större om lärosätet ska kunna växa. Högskolans rektor är hoppfull och tror att anslagen på sikt kommer att öka.
– Vår möjlighet att växa är beroende av offensiva politiska beslut. Men jag upplever att både utbildningsdepartementet och våra regionalt valda riksdagsledamöter är lyhörda för våra argument och ser vikten av att Högskolan blir större. Om vi bara fortsätter vara tålmodiga, konsekventa och långsiktiga i vårt arbete är jag övertygad om att vi på sikt kommer att få möjlighet att utbilda fler studenter, avslutar Lars Niklasson.

Högskolan i Skövde i siffror
• 7400 studenter motsvarande 3400 helårsstudenter
• 458 medarbetare
• 321 miljoner kronor i intäkter för utbildning (i huvudsak statliga anslag).
• 138 miljoner kronor i intäkter för forskning (i huvudsak externa forskningsbidrag).