Hertig Johans torg blir stadens nya vardagsrum

Bild 1 av 2 Så här ska Hertig Johans gata se ut efter ombyggnaden. Gatan korsar Hertig Johans torg och tillsammans ska de samspela som attraktiva stråk och mötesplatser. (Foto: Skövde kommun)
Bild 2 av 2 Hertig Johans torg ska få en inre zon som blir relativt plan där olika event och aktiviteter ska få plats. Dessutom blir det många sittmöjligheter på torget. (Foto: Skövde kommun)

Paradgatan Hertig Johans gata korsar Hertig Johans torg – en plats som i dag inte kan nyttjas till sin fulla potential. Men det ska bli ändring på det. Torget kommer att fyllas med liv och aktiviteter.

Paradgatan och torget bildar en enhet – ett vardagsrum mitt i stan. Eller som kommunen skriver på hemsidan: ”Hertig Johans torg och gata är vardagsrummet, ett rum för varje dag. Där ska man kunna leka, handla, cykla, plaska – och mycket mer. Men viktigast är att rummet är till för alla.” För att uppnå den visionen bjöd Skövde in ett antal arkitekter att tävla om en ny utformning av torget, där även Hertig Johans gata ingick.
Det blev arkitektbyrån Land som under våren 2016 vann tävlingen. Torget har anor från medeltiden. Målsättningen var att behålla torgets äldre och representativa karaktär, men ändå fylla på med nya aktiviteter och förtydliga relationen mellan torget och Resecentrum.

– I förutsättningarna fanns möjlighet att ta bort skulpturen Livets Brunn på torget, säger kommunens stadsträdgårdsmästare Evalena Öman. Och arkitekternas förslag var att ta bort skulpturen. Men det stötte på motstånd, det var inget som kommuninvånarna uppskattade. Och skulpturgruppen fick alltså stå kvar.
Torget sluttar ner mot kyrkoparken. Därför gör man nu en inre zon som blir relativt plan, där det kan bli olika aktiviteter med scen och eventuell torghandel. På det yttre, mer lutande, planet ska det finnas plats för uteserveringar.
– Vi kommer att ha många olika typer av sittmöjligheter på torget, säger Evalena Öman. Det blir till exempel en större sittgrupp där man kan sitta på alla möjliga sätt. Materialet kommer att vara av lokalt virke med ståldetaljer och byggs av en lokal hantverkare. På en del av torget blir det dessutom varma ”sittkuddar” i brons.
Allt ska vara klart till Matfestivalen i augusti 2019.

Text: Anders Post