Här växer vår stad

Satsningar i Skövde tätort

Under åren 2010–2016 har det i genomsnitt färdigställts cirka 160 bostäder varje år. Den politiska målsättningen är nu att det ska byggas 400 bostäder per år. Under 2017 färdigställdes totalt 427 bostäder. Inte sedan i början av 90-talet då Trängen-området byggdes i Skövde har det byggts så mycket i kommunen. Bostäderna som byggs är jämt fördelade mellan olika upplåtelseformer, det vill säga hyresrätter, bostads­rätter och äganderätter.

Skövde växer och det ökar inte bara behovet av fler bostäder, utan även andra verksamheter som förskolor, skolor, fritidsområden och handel samt satsningar på infrastrukturen måste tillkomma. På kartan finns några av dessa projekt.

Text: Anders Post