Här byggs Skövdes nyaste skolor

Billingskolan_exteriör_utskrift

Billingskolan som stod färdig 2014 byggs nu ut ytterligare.

Kommunen gör stora satsningar på nya och utbyggda skolor. Billingskolan, som invigdes 2014, har satsat mycket på elevernas lärande. Från och med årskurs tre har alla elever en egen iPad till exempel. Här finns förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Nu byggs skolan ut ytterligare.

Skolan ligger vackert belägen på Billinge­sluttningen och har ritats av White arkitekter, som själva beskriver byggnaden som ”ett utmärkt exempel på hur framtidens skola kan utformas – med lekfull öppenhet, annorlunda lokaler, hög miljöklassning och i samspel med sin omvärld”.
Trots att Billingskolan bara har ett par år på nacken så måste den byggas ut.
– Vi har ett jättestort tryck på att kunna ta emot alla elever, säger kommunens fastighetschef Ingemar Linusson.
De tillbyggda lokalerna kommer att innehålla sex klassrum, hemkunskapssal, uppehållsrum och bibliotek. Dessutom kompletteras utomhusmiljön med bland annat en sagoträdgård. Allt ska stå klart under våren 2018.

Efter sommarlovet öppnar Trädgårds­stadens skola med förskoleklass samt årskurs ett och två. De högre årskurserna blir aktuella efter hand som Trädgårdsstaden byggs ut och elevunderlaget därmed blir tillräckligt. Inom området finns redan en förskola och ytterligare två ska byggas i de kommande etapperna.
Den gamla typen av gymnastiksalar är numera inte tillräcklig för att klara elevernas olika behov av gymnastik och idrott. Därför byggs idrottshallar i anslutning till skolorna. I Skövde blir det tre nya hallar under fyra år – vid Trädgårdsstadens skola, Kavelbrogymnasiet och Lundenskolan.

Text: Någon Person