Denna artikel är en annons

Förtäta och bygg fler bostäder centralt i attraktiva miljöer

Bild 1 av 4 Mossagården på Norrmalm blir Lorentzons största bostadsprojekt någonsin. Här planerar man cirka 100 lägenheter, samt ett hus på 16 våningar som blir högsta bostadsbyggnationen i Skaraborg.
Bild 2 av 4 Planerade bostäder i kvarteret Soldaten vid Regionens hus och Högskolan. De första spadtagen för kvarteret Linnean i Skövde har tagits, och byggnationen av 48 st nyproducerade lägenheter är igång.
Bild 3 av 4 Planerade bostäder i kvarteret Soldaten vid Regionens hus och Högskolan. De första spadtagen för kvarteret Linnean i Skövde har tagits, och byggnationen av 48 st nyproducerade lägenheter är igång.
Bild 4 av 4 Fredrik Johansson är fastighetsförvaltare. Han menar att det finns många ställen i Skövde där det går att förtäta och bygga bostäder.

Fastighetsbolaget Lorentzon sticker gärna ut hakan och pekar på var i centrala Skövde som det går att förtäta och bygga bostäder. Fler bostäder i centrum gör att det blir liv och rörelse och att Skövde växer som attraktiv centralort.

Fastighetsbolaget Lorentzon har sitt kontor på Vipans gränd i Skövde. Tidigare var kvarteret Vipan ett bortglömt industriområde. Men under Lorentzons ägande från 2008 har platsen genomgått en förvandling och är numera ett uppskattat handelsområde med bland annat COOP och Postnord som hyresgäster.
– Vi har en hel del idéer här, säger Fredrik Johansson, som är fastighetsförvaltare. Det finns stora ytor att bygga på och platsen är attraktiv genom sitt centrala läge.
Övervägande delen av Lorentzons fastighetsbestånd är av kommersiellt karaktär, men på senare tid är nya projekt fokuserade på bostäder.
– Nästan allt vi bygger nu är bostäder. Många vill flytta till Skövde och vi är gärna med i det samhällsbygge som pågår, säger Fredrik Johansson. Just nu har vi tre centrala bostadsprojekt på gång som ligger ett par minuter från torget. Det första som blir klart till hösten är i kvarteret Rönnen, vid Storgatan, där vi bygger 28 lite exklusivare lägenheter med inflyttning till hösten. I Kvarteret Linnean vid Bolognerskogen blir det punkthus med 48 lägenheter. Det tredje projektet ligger lite längre fram i tiden. Det heter Soldaten och ligger vid Regionens hus och Högskolan.

Fredrik Johansson understryker att förtätning är viktig, att det inte bara byggs i utkanten av Skövde.
– Det finns många ”mellanrum” i stan som aldrig har varit bebyggda och skulle kunna användas bättre. Fler bostäder centralt drar även mycket annat med sig, stadskärnan blir mer levande och attraktiv och Skövde växer som centralort. Det här är viktigt att uppmärksamma för såväl invånare som beslutsfattare.
Fredrik Johansson tar som exempel den fördjupade översiktsplanen för centrum som kommunen tog fram för några år sedan. Där bedömde man att det kunde byggas cirka tusen lägenheter centralt genom förtätning.
– Men det är definitivt i underkant. I vårt remissvar pekade vi på att det går att förtäta mycket mer. Ungefär tre tusen lägenheter är en realistisk siffra. Det finns dessutom en hel del industrier och verksamheter som ligger centralt och skulle kunna flyttas till förmån för en ny blandstad. Mariesjö är ett sådant exempel. Och nu kommer äntligen detta område att börja omvandlas till bostäder, kontor och handel. Bara här kan man få in sex tusen lägenheter, skola, kontor, verksamheter och handel i en nygammal stadsdel.
Förutom de tidigare beskrivna bostadsprojekten som Lorentzon planerar och bygger, finns ytterligare ett område som är aktuellt på sikt.

– Det är Mossagården på Norrmalm. Här planerar vi cirka 100 lägenheter, vilket blir vårt största bostadsprojekt någonsin, säger Fredrik Johansson. Vi planerar för ett hus på sexton våningar, men när exakt vi sätter spaden i marken är ännu inte bestämt eftersom arbetet med detaljplan över området fortfarande pågår.
Mossagården är i dagsläget ett handelsområde med industrier och olika verksamheter. Planen är att bygga cirka 250 bostäder totalt. Förutom Lorentzon kommer även Skövdebostäder och HSB att bygga i området.
Ett av Skövdes viktigare samhällsbyggen är Högskolan där Lorentzon har varit engagerad och involverad i byggnationen.
– Vi har tillgodosett ca halva Högskolans lokalbehov genom nybyggnation, och även Portalen som är en integrerad del där GSP (Gothia Science Park) har sitt säte. Högskolan är en betydelsefull del av Skövde som ännu inte fått den uppmärksamhet den förtjänar, säger Fredrik Johanssson.

Faktaruta
Arne Lorentzon äger, förvaltar och förädlar fastigheter genom bolagen Arne Lorentzon AB, och Kalkstenen Fastighets AB samt ytterligare ett antal bolag. Arne Lorentzon startade sitt första bolag 1968 och sedan dess har verksamheten befunnit sig i expansion och utveckling.