Ett nytt gruppboende varje år

Skövdes befolkning ökar och därmed även behovet av LSS-gruppbostäder, vilket innebär en bostad som är anpassad för personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.
I Skövde byggs ungefär en ny gruppbostad om året för att möta behovet. Det betyder en byggnad med cirka fem lägenheter och personalutrymmen. I kommunen finns ett tjugotal gruppboenden i såväl friliggande hus som i hyreshus.
2016 var det invigning av en gruppbostad på Skyttedealsvägen som ligger på Billingesluttningen, där de boende är mellan 20 och 25 år, och med en personalstyrka på åtta personer. Lägenheterna har uteplats, cyklar och del i leasingbil, som körs av personalen och används för exempelvis utflykter. Det senast byggda gruppboendet ligger i Trädgårdsstaden.

Text: Anders Post