En helt ny stadsdel ska växa fram i Mariesjö

Bild 1 av 2 Unnar Kristmannsson är planchef på Skövde kommun. På sektor samhällsbyggnad arbetar man med området Mariesjö som kan bli en av de stora bostadssatsningarna framöver. Här finns Högskolan och Gothia Sience Park, som är viktiga faktorer för områdets utveckling. (Foto: Rosie Alm)
Bild 2 av 2 Mariesjö har i dag blandad bebyggelse med villor som samsas med ett antal industrier och verksamhetslokaler. Hela programområdet kan ge plats för cirka 500 bostäder, handel och kontor. (Foto: Skövde kommun)

I närheten av centrala Skövde ligger stadsdelen Mariesjö som består av mindre villor, Gothia Science Park, bilhandlare och andra verksamheter. Här arbetar kommunen med en vision för en helt ny stadsdel, vilket betyder att hela den nuvarande karaktären av industriområde på sikt kommer att omvandlas till en stadsdel av mer blandad karaktär, med bostäder, kontor, service och handel.

Skövde kommun har påbörjat ett programarbete för att identifiera områdets förutsättningar och den första kontakten med alla som är verksamma inom området har inletts. I den västra delen av Mariesjö ligger Portalen som tillhör Högskolan i Skövde och Gothia Science Park (GSP). Angränsande stadsdelar är Östermalm, Trängen och Hasslum. Inom programområdet finns bland annat Beijer, Bilprovningen och Nobinas bussterminal.
– Inom programområdet bedömer vi att det kan rymmas uppemot 400–500 bostäder, beroende på parkeringslösning, andel kontor och service, säger Unnar Kristmanns­son, som är planchef på Skövde kommun. Vi ser stora möjligheter i att utveckla området och stärka kopplingen till högskolan och GSP, samt att ge dessa verksamheter möjlighet att få växa.

GSP tillsammans med högskolan är en viktig faktor för områdets utveckling.
– Vi tänker att de verksamheter som GSP står för ska attrahera personer som även vill bo i närheten. På så vis kommer Mariesjö att fungera som en bas för innovationsindustrin i Skövde.
Visionen för Mariesjö är ett område med stadsmässig gestaltning och en tydlig kvartersstruktur.
– Stadsdelen ligger mycket centralt, med bara femhundra meter till Resecentrum. Därmed kan området bli en naturlig förlängning av centrum och vara en levande stadsdel med liv och rörelse under hela dygnet, säger Unnar Kristmannsson.
Men mycket arbete återstår innan man kan sätta spaden i marken, inte minst diskussioner med alla fastighetsägare, samt med de verksamheter som inte kan vara kvar när området ska omvandlas.

Text: Anders Post