Attraktiva tätorter ska ge tillväxt och en levande landsbygd

Bild 1 av 8 Caroline Hagström är samhällsbyggnadschef. (Foto: Rosie Alm)
Bild 2 av 8 – Hela kommunen ska lyfta, därför satsar vi nu stort på landsbygden och kringtätorterna. Sektor samhällsbyggnad har fått ett skarpt uppdrag från politikerna där man ska titta specifikt på hur varje ort ska kunna utvecklas. Från vänster Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (M), samt kommunalråden Ulrica Johansson (C), och Marie Ekman (S). (Foto: Rosie Alm)
Bild 3 av 8 
Bild 4 av 8 Skultorp. (Foto: Skövde kommun)
Bild 5 av 8 Tidan. (Foto: Skövde kommun)
Bild 6 av 8 Stöpen. (Foto: Skövde kommun)
Bild 7 av 8 Värsås. (Foto: Skövde kommun)
Bild 8 av 8 Timmersdala. (Foto: Skövde kommun)

Tätorterna runt Skövde är många, vissa tappar befolkning, andra trycker på för att utvecklas med fler bostäder och social service. Kommunen kommer att göra stora satsningar framöver för att stärka tätorterna och skapa tillväxt.

Vi har under många år fokuserat på centralorten Skövde, säger Caroline Hagström som är samhällsbyggnadschef. Här har en stadigt ökad inflyttning gjort att trycket på bostäder och samhällsservice är stort. Men även tätorterna och landsbygden ska utvecklas.
Caroline Hagström menar att det tidigare delvis har varit tätorterna själva som tryckt på för att skapa tillväxt och en levande landsbygd. Nu ska man arbeta lite annorlunda där kommunen har ambitionen att ta ett större initiativ för att hjälpa tätorterna att driva på utvecklingen.
– Det har pratats mycket genom åren om ett bra näringslivsklimat med nya växande företag som ska skapa sysselsättning och hållbar tillväxt även för landsbygden. Nu har vi ett politiskt uppdrag att ta fram utvecklingsstrategier för varje tätort – ett arbete som påbörjats och en plan för detta arbete ska vara klart under hösten 2018, säger Caroline Hagström

2010 fattade kommunfullmäktige ett enhälligt beslut om att ta fram ett landsbygdsprogram i två delar. Den första delen är en förstudie och sammanställning om hur befolkningsutvecklingen ser ut, boendekvaliteter, livskvalitet, tillväxt och näringsliv. Tanken är att dessa fokusområden ska ligga till grund för att vägleda beslutsfattare och inspirera andra aktörer som vill bidra till landsbygdens utveckling i kommunen. Del två i programmet belyser ett antal konkreta faktorer som främjar tillväxten på landsbygden. Uppdraget att ta fram en utvecklingsplan är på sätt och vis ett mer handfast omtag med avstamp i verkligheten.
– Hela kommunen ska lyfta, det finns så oerhört mycket fina kvaliteter utanför centralorten, säger Caroline Hagström. Flera av yttertätorterna som har bra samhällsservice går att bygga vidare på, till exempel Timmersdala, Stöpen, Tidan, Värsås och Skultorp. Även de mindre tätorterna som ligger i närheten ska kunna dra nytta av den här servicen genom ännu bättre kommunikationer mellan orterna, som säkra cykelvägar och bra kollektivtrafik. Det ska kännas att alla har nära till samhällsservice. Ett exempel är den kommande gång- och cykelvägen som knyter ihop Ulvåker med Stöpen och därmed ökar möjligheten att säkert ta sig mellan orterna.

I det skarpa politiska uppdraget att ta fram utvecklingsstrategier som Caroline Hagström och hennes medarbetare har fått ska man titta specifikt på varje tätort, främst när det gäller planering av nya bostads- och verksamhetsområden, men även hur det ser ut i övrigt: Vad är det man behöver? Vilka kvaliteter finns? Mötesplatser och föreningsliv?
Flera tätorter är igång med bostadsbyggande. I Timmersdala pågår en detaljplan som kommer att tillåta lägenheter i två plan, och i Stöpen är en större detaljplan på gång där det bedöms att ett par hundra bostäder kan byggas med både villor och lägenheter.
– Men för att landsbygden ska leva måste det även finnas jobb och utrymme för lokala näringsidkare. Det är viktigt att arbeta med en orts attraktivitet, intresset ökar då naturligt. Samhälls­service är ju en naturlig mötesplats, men även aktivt föreningsliv och idrottsanläggningar kan öka attraktiviteten för en ort. Allt det här kommer vi att titta på – ort för ort i utvecklingsplanen, säger Caroline Hagström.

Text: Anders Post