Denna artikel är en annons

Allt ifrån skolor och daghem till egna bostadsprojekt

Bild 1 av 4 I kvarteret Motorn, som ligger centralt i Skövde har Skeppsviken byggt 83 hyreslägenheter.
Bild 2 av 4 I kvarteret Motorn, som ligger centralt i Skövde har Skeppsviken byggt 83 hyreslägenheter.
Bild 3 av 4 I kvarteret Motorn, som ligger centralt i Skövde har Skeppsviken byggt 83 hyreslägenheter.
Bild 4 av 4 I Trädgårdsstaden projektutvecklar Skeppsviken ett tjugotal radhus av typen passivhus.

Skeppsviken Bygg och Fastighet syns på många ställen i Skövde. Här arbetar man med en rad samhällsbyggnadsprojekt, alltifrån byggnation av skolor, daghem och äldreboenden till egenutvecklade bostadsprojekt.

Skeppsviken har sitt ursprung i Calles Bygg som grundades 1992 av Lars Eric Larsson och fyra kompanjoner. Nu är det sönerna Martin och Eric Larsson som är huvudägare, Martin är koncernchef och Eric, tidigare VD, numera projektledare.
Bolagsgruppen har vuxit rejält sedan starten. I huvudsak för att byggverksamheten ökat, och sedan 2013 etablerats även i Göteborg. Men även för att fastighetsverksamheten utvecklats framgångsrikt med egna kommersiella fastigheter, externa förvaltningsuppdrag, och de sista åren med en tilltagande volym egna bostadsprojekt.
– Calles Bygg, som far drev, var ursprungligen ett renodlat byggföretag, så den erfarenheten sitter i företagets gener, säger Martin Larsson.

Men det fanns redan tidigt en ambition att utveckla helt egna projekt, från markanvisning till färdiga fastigheter. Så när sönerna Martin och Eric Larsson 2006 tog över började man renodla verksamheterna, och blev därmed en bygg- och fastighetskoncern med två inriktningar.
– I den ena delen – Skeppsviken Bygg – är vi fortfarande renodlade byggare. Där handlar det ofta om viktiga samhällsfunktioner som exempelvis arbetsplatser, bostäder, skolor, äldreboenden och ishallsbyggen, säger Martin Larsson. En betydande del av dessa projekt beställs av Skövde Kommun och Skövdebostäder, oftast via konkurrensutsatta upphandlingar.
Den andra delen – Skeppsviken Fastighet – som utvecklar egna projekt, startade 2006 med kvarteret Motorn i centrala Skövde.
– Ett stort och möjligen djärvt projekt där vi byggde och utvecklade drygt 80 hyresrätter i egen regi. Parallellt var vi i samma kvarter renodlade byggare åt HSB med drygt sextio bostadsrätter. På det viset kunde vi praktisera företagets två ben i ett gemensamt projekt. Totalt innehåller kvarteret Motorn ca 150 lägenheter med olika upplåtelseformer i en samlad gestaltning.

Du nämner att det var ganska djärvt?
– Ja det var en stor investering, som inte alla trodde på. Vissa banker menade att det inte var något att räkna på eftersom det ändå inte skulle bli av. Men det blev av – så med lite envishet och engagemang kommer man långt, säger Martin Larsson.
– Det var helt klart en risk vi tog, menar Eric Larsson. Men det blev mycket lyckat.

Sedan dess har den egna projektutvecklingen fortsatt?
– Ja, i Skövde har vi fortsatt med främst småhusprojekt de sista åren, berättar Eric Larsson, och tar Hasselbacken som exempel.
Hasselbacken är ett bostadsområde som ligger vackert och naturnära på bergssluttningen i nordvästra delen av Skövde.
– Här har vi byggt i två omgångar – friliggande och kedjehus, säger Eric Larsson.
Trädgårdsstaden är Skövdes starkast växande småhusområde. Här har Skeppsviken byggstartat i områdets andra etapp, där man projektutvecklar ett tjugotal radhus.
– Husen är av typen passivhus, vilket innebär att de är mycket täta och välisolerade, med extremt låga uppvärmningskostnader, berättar Martin Larsson. Modern gestaltning, energieffektivitet, god kvalitet och prisvärdhet är företagets kännetecken. Det är så vi jobbar i våra bostadsprojekt.
Bolaget deltar även i utvecklingen av Norra Ekedal, ett projekt som för Skeppsvikens del omfattar cirka 55 bostadsrätter. Och på Kv. Diana utreds möjligheterna att bygga drygt 100 nya bostäder med blandad upplåtelseform.

Fakta om Seppsviken
• Bolagsgruppen Skeppsviken är verksamma med bygg- och fastighetstjänster. Verksamheterna omsatte 2017 ca 450 Mkr och sysselsatte sammantaget drygt 100 medarbetare. Kontor finns i Skövde och Göteborg, men verksamhet bedrivs i hela västsverige. Bolagen ägs av Eric och Martin Larsson tillsammans med nyckelpersoner i företagen. Följ med till Skeppsviken via www.skeppsviken.se.