Äldreboendet Ekedal byggs ut för 180 miljoner

Antalet personer som är över 80 år kommer att öka dramatiskt fram till 2030. Det är 40-talsgenerationen som står för den största ökningen. Äldreboendet Ekedal i Skövde kommer därför att växa betydligt de närmaste åren. I juni sätts spaden i backen för en utbyggnad med 40 nya vårdplatser.
Äldreboendet Ekedal ligger naturskönt vid Boulognerparken och nära till Skövdes stadskärna. Boendet har i dagsläget fem våningar med tio lägenheter på varje våningsplan. 20 lägenheter för äldreboende och 20 för boende med demenssjukdom. Dessutom finns lägenheter för korttidsboende. Utanför har man anlagt en sinnenas trädgård, och de boende har tillgång till spa med avkopplande bad.
Nu finns bygglov klart för att bygga ut Ekedal. Det innebär att man river den skolbyggnad som ligger intill äldreboendet. Det kommer att bli två huskroppar som går i vinkel från de befintliga byggnaderna.

Text: Anders Post